Beca Josep Pallach


17a convocatòria de la beca Josep Pallach

Presentació de sol·licituds fins al 29 de febrer de 2020

 

La beca Josep Pallach es convoca amb l’objectiu d’impulsar la dimensió educadora de la ciutat de Girona, amb la voluntat de:

  • Promoure la formulació didàctica d’una proposta educativa, fonamentada en el coneixement del medi més proper als ciutadans.
  • Afavorir la producció de materials didàctics, en format digital i centrats en la ciutat de Girona, que siguin útils per a la comunitat educativa.
  • Contribuir als recursos educatius de què disposa la ciutat, entesa com un espai en el qual coexisteixen elements naturals, històrics, arquitectònics, lingüístics i culturals, entre molts d’altres. Es tracta, doncs, d’avançar en la línia de considerar la ciutat com un compendi de possibilitats de formació i aprenentatge.
  • Fomentar el treball cooperatiu per tal de promoure activitats, recursos i metodologies de caràcter innovador aplicables a qualsevol nivell educatiu, des de l’educació infantil fins a la universitat.

El fet que aquesta beca porti el nom de Josep Pallach no necessita justificació, però hi ha dos elements que han motivat aquesta decisió de les dues institucions convocants i que es volen remarcar: el treball decidit, constant i entusiasta que Josep Pallach va realitzar a la ciutat a favor d’una escola catalana, pública, de qualitat i progressista, i el fet d’haver estat el creador i primer director de la Delegació de Girona de l’Institut de Ciències de l’Educació.

La convocatòria és absolutament oberta a totes les temàtiques que s’encaminin al coneixement d’aquesta realitat.

Dotació econòmica:

L’Ajuntament de Girona atorga una dotació econòmica de 3.000 € per al desenvolupament del treball premiat i l’Institut de Ciències de l’Educació aporta una dotació econòmica de 3.000 € per a la publicació digital del mateix.

Destinataris:
-Els professors universitaris i els no universitaris de qualsevol nivell educatiu: educació infantil i primària, ESO, cicles formatius i batxillerat.
-Les entitats o associacions que estiguin legalment constituïdes com a associacions sense ànim de lucre.