Beca Josep Pallach


17a convocatòria de la beca Josep Pallach

El projecte “Eduparc Girona” guanya la 17a beca Josep Pallach

Es tracta d’un projecte educatiu vinculat als parcs i jardins de la ciutat de Girona proposat pels professors Meritxell Ribas, Khaled Malas i Olga Malas.

La beca Josep Pallach es convoca amb l’objectiu d’impulsar la dimensió educadora de la ciutat de Girona, amb la voluntat de:

  • Promoure la formulació didàctica d’una proposta educativa, fonamentada en el coneixement del medi més proper als ciutadans.
  • Afavorir la producció de materials didàctics, en format digital i centrats en la ciutat de Girona, que siguin útils per a la comunitat educativa.
  • Contribuir als recursos educatius de què disposa la ciutat, entesa com un espai en el qual coexisteixen elements naturals, històrics, arquitectònics, lingüístics i culturals, entre molts d’altres. Es tracta, doncs, d’avançar en la línia de considerar la ciutat com un compendi de possibilitats de formació i aprenentatge.
  • Fomentar el treball cooperatiu per tal de promoure activitats, recursos i metodologies de caràcter innovador aplicables a qualsevol nivell educatiu, des de l’educació infantil fins a la universitat.

El fet que aquesta beca porti el nom de Josep Pallach no necessita justificació, però hi ha dos elements que han motivat aquesta decisió de les dues institucions convocants i que es volen remarcar: el treball decidit, constant i entusiasta que Josep Pallach va realitzar a la ciutat a favor d’una escola catalana, pública, de qualitat i progressista, i el fet d’haver estat el creador i primer director de la Delegació de Girona de l’Institut de Ciències de l’Educació.

La convocatòria és absolutament oberta a totes les temàtiques que s’encaminin al coneixement d’aquesta realitat.

Dotació econòmica:

L’Ajuntament de Girona atorga una dotació econòmica de 3.000 € per al desenvolupament del treball premiat i l’Institut de Ciències de l’Educació aporta una dotació econòmica de 3.000 € per a la publicació digital del mateix.

Destinataris:
-Els professors universitaris i els no universitaris de qualsevol nivell educatiu: educació infantil i primària, ESO, cicles formatius i batxillerat.
-Les entitats o associacions que estiguin legalment constituïdes com a associacions sense ànim de lucre.