EduParcGirona
Projecte guanyador de la 17ª Convocatòria de la Beca Josep Pallach

Som un equip multidisciplinar de professionals de l'educació format per una mestra d'educació primària; un especialista d'educació física, educació especial i audició i llenguatge; i una professora universitària amb experiència investigadora i coneixements en psicologia i pedagogia.

Qui som?

Khaled Malas

Visitam a Linkedin

Mestre d’Educació Primària, especialista en Educació Física.
Màster en Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge.
Amb experiència professional en l’àmbit de l’educació primària, l'educació física i l'educació especial i audició i llenguatge. Amb perfils professionals relacionats amb l’atenció a la diversitat, la immersió lingüística, la biblioteca i l’educació visual i plàstica.
Alhora, fent investigació en les diferents àrees i publicant articles sobre temàtiques relacionades amb l’educació i la psicopedagogia.
En el moment de desenvolupar aquest projecte realitza la funció de mestre d’educació primària a l’escola de Bordils (Bordils).

Meritxell Ribas

Visitam a Linkedin

Mestra d’Educació Primària i especialista en llengua catalana.
Amb experiència professional com a tutora de primària i coordinació i docència relacionada amb la biblioteca escolar.
Amb perfils professionals relacionats amb l’atenció a la diversitat, biblioteca i immersió lingüística.
Ha participat en la publicació de diferents articles sobre temàtiques relacionades amb l’educació i la psicopedagogia.
En el moment de desenvolupar aquest projecte realitza la funció de mestra d’educació primària i coordinadora de biblioteca a l’escola Jacint Verdaguer (Sils).

Olga Malas

Visitam a Linkedin

Psicòloga per la Universitat Rovira i Virgili.
Màster en Salut i Noves Tecnologies i Màster en Psicologia General Sanitària.
Doctora en salut.

Docent i investigadora. Professora associada a la Universitat de Lleida.

Co-directora de l'Especialitat Universitària en Escoles Saludables.

Des de l’any 2017 desenvolupa la seva activitat professional a Serveis Psicològics S.L.P, al Policlínic de Lleida i com a Psicòloga d'emergències al SIPS-SEM.

Ha aprofundit en la seva activitat professional en els processos adaptatius, així com en l’estudi del entorns digitals i les NTICs. Ha participat en la publicació de diferents articles sobre temàtiques relacionades amb l’educació i la psicopedagogia.


Articles publicats

Ribas, M., Malas, K., & Malas, O. (2020). Juego, arte y lectura como herramientas de alfabetización informacional en población con riesgo de exclusión social. Didáctica, 32, 151-160. https://doi.org/10.5209/dida.71793


Malas, O., & Tolsá, M. D. (2019). Presentaciones con TIC versus preferencias de los estudiantes universitarios. Revista de Investigación en Tecnologías de la Información,7(14), 98-109. doi: https://doi.org/10.36825/RITI.07.14.009


Malas O., Malas, K., & Ribas, M. (2019). Las inteligencias múltiples en educación física: adaptación para la diversidad. VIREF Revista de Educación Física, 8(4), 14-26.


Malas, O., Malas, K., & Ribas, M. (2018). Una anàlisi de la tradició del Tió de Nadal i el seu ús com a recurs a l'escola. ÀÁF Àmbits de Psicopedagogia i Orientació,(49), 70-79.


Malas, O., & Malas, K. (2018) La educación física en niños con riesgo de sufrir asma debida al esfuerzo. VIREF Revista de Educación Física, 7(1), 1-18.


Malas, K., Malas, O., & Ribas, M. (2017). Unidad didáctica Adaptada para la Educación Física en un centro de Educación Especial. SPORT TK-Revista EuroAmericana de Ciencias del Deporte, 6(2), 127-136. https://doi.org/10.6018/300461


Malas, K. (2011). Factores a considerar en la planificación de las clases de Educación Física cuando en el grupo hay niños o niñas con obesidad. EmásF: revista digital de educación física, (12), 35-45.


Malas, K., & Malas, O. (2011). Anàlisis i reflexions sobre el sexisme a l'escola. Escola catalana, 46(473), 33-34.


Posters i ponències

Malas, O. (2019) Opinión de estudiantes de Grado en Educación Infantil / Primaria sobre diferentes métodos didácticos. CIMIE 2019 Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa. Lleida 4-5 Julio 2019.