Menú de navegació

Geologia de Girona

Geologia de Girona (GeoGirona-GeologiadeGirona)

Geologia de la Terra (GeoGirona-GeologiadeGirona-GeologiadelaTerra)

 • Introducció a la història geològica de la Terra.
 • Tectònica global.
 • Contextualització de la Placa Ibèrica i Catalunya.
 • Els vestigis més antics de Catalunya.

Geologia de la Placa Ibèrica i Catalunya (GeoGirona-GeologiadeGirona-GeologiadelaPlacaIbèricaiCatalunya)

 • Història geològica de la Placa Ibèrica i Catalunya.
 • Síntesi dels esdeveniments geològics a Catalunya.
 • Evolució paleogeogràfica de Catalunya.

Geologia de les Terres Gironines (GeoGirona-GeologiadeGirona-GeologiadelesterresGironines)

 • Situació geogràfica.
 • Context geològic i estructural.
 • Unitats de relleu i litologies.
 • Marc estructural.
 • Característiques litoestructurals.
 • Història geològica i característiques litològiques.

Geologia de la ciutat de Girona (GeoGirona-GeologiadeGirona-GeologiadelaciutatdeGirona)

 • Situació geogràfica.
 • Context geològic.
 • Materials aflorants.
 • Columnes i talls.
 • Història geològica.