Menú de navegació
Puig d’en Roca

Puig d’en Roca

  • Author: laia ramon
  • Date Posted: Mar 25, 2014
  • Category:
  • Address: Puig d'en Roca

El complex Puig D’en Roca es troba situat a la riba esquerra del riu Ter, prop de Girona, en terrenys de Sant Ponç de Fontajau. El turó te una alçada de 80 metres sobre la plana i 145 metres sobre el nivell del mar. L’itinerari comença a la base del turó del puig d’en Roca (zona de margues), passa per la zona del camp de futbol Penya Doble Set i arriba fins a la zona propera al geriàtric. Hi ha diversos afloraments de la sèrie terciària: calcàries lutecià mitjà (pedra de Girona), margues (Fm. Banyoles) i gresos  (Fm. Barcons). Però també hi trobarem materials quaternaris corresponents a tres de les Terrasses del Ter.