Menú de navegació

Links

INFORMACIÓ SOBRE LA GEOLOGIA DE CAMP

Geocamp: és una web de lliure accés que està a disposició dels docents i estudiants que utilitzen les pràctiques de camp com a eina d’ensenyament o aprenentatge. També pot resultar interessant pel afeccionats a les Ciències de la Terra que desitgin realitzar activitats de descoberta regional.

http://webs2002.uab.es/_c_gr_geocamp/geocamp/1024/index.htm

Pedra de Girona: itinerari geològic per la ciutat de Girona per introduir al coneixement de l’anomenada pedra de Girona (calcària nummulítica), tot descobrint alguns dels aspectes relatius a la seva composició i formació fa milers d’anys.

http://www.pedresdegirona.com/itinerari_pedra_1.htm

Itineraris de natura de Girona: Ruta de la Pedra.

http://www.girona.cat/turisme/cat/itineraris_pedra.php#preview[fotos]/0/

Itinerari interactiu per la ciutat de Girona

http://sigserver4.udg.edu/gdi/pedra/mapa.php

Material didàctic de la caseta de la devesa de Girona

https://www.ajuntament.gi/web/lacaseta/materialdidactic/27pedramd.pdf

Fulletó municipal de la Pedra de Girona

http://moli2.udg.edu/file.php/323/Parada_6_pedra_de_Girona/ruta_pedra.pdf

CARTOGRAFIA

Institut Geològic de Catalunya (IGC): en aquesta web podràs trobar molta informació sobre la geologia de Catalunya. Entre d’altres aplicacions, podràs obtenir  mapes geològics de Catalunya a diferents escales,  informació general sobre riscos geològics a Catalunya: (terratrèmols, allaus, riscos costaners…), tipus de litologies presents… (Si voleu veure més detallat aquest apartat, hi ha informació addicional a l’apartat: Eines i recursos)

Google Earth: permet visualitzar imatges de satèl•lits, mapes, terrenys, edificis… en 3D de qualsevol punt de la Terra. (Si voleu veure més detallat aquest apartat aneu a Eines i recursos)

Wikiloc: és una web que permet descobrir i compartir rutes a l’aire lliure a peu, en BTT… i punts d’interès GPS. (Si voleu veure més detallat aquest apartat aneu a Eines i recursos)

Institut Cartogràfic de Catalunya: en aquesta web pots descarregar-te gratuïtament mapes topogràfics, ortofotos de Catalunya…

INTRODUCCIÓ A LA GEOLOGIA

Què és la geologia? aquest document extret de l’IGC fa una explicació ben clara sobre què és la geologia.

Saps què és la geologia? explicacions a partir d’imatges i esquemes ben clars per introduir què és la geologia.

MINERALS I ROQUES

Identificació de mostres a partir d’imatges on-line: en aquesta web podràs trobar un qüestionari d’autoavaluació sobre diferents tipus de roques.

Informació sobre minerals i roques: hi ha informació general per entendre millor les propietats dels minerals, eines per buscar minerals, netejar minerals… També hi ha un apartat per entendre millor el cicle de les roques.

Activitats pràctiques de minerals i roques: aquest document presenta un seguit d’activitats relacionades amb els minerals i les roques. Entre d’altres, hi ha activitats d’ús dels minerals a la vida quotidiana. Està pensada per un nivell de primer cicle d’ESO

Activitat pràctica de minerals: nivell primer cicle d’ESO.

Activitats de roques:  en aquesta web hi trobaràs diferents activitats d’iniciació en el tema de les roques. Aconsellable a un nivell de 1r ESO.

Activitats sobre roques: enllaç a un quadern de treball per treballar diferents tipus de roques triàsiques i els seus ambients sedimentaris.

Activitats autoavaluatives sobre roques i minerals: en aquesta web hi ha una petita explicació sobre tipus, usos de roques i minerals… i activitats d’autoavaluació. Aconsellable per 1r cicle d’ESO.

METEORITZACIÓ I EROSIÓ

Resum sobre agents geològics externs: Document de resum i activitats relacionades amb els agents geològics externs. És adequat per un nivell d’ESO.

Exemple d’activitat pràctica sobre la meteorització: document en pdf per entendre la meteorització.

Exemple d’activitat sobre la  meteorització del granit:

ESTUDI DE SÒLS

Guia per a l’estudi de sòls: document en pdf que mostra una guia completa per a l’estudi de sòls.

RISCOS GEOLÒGICS I IMPACTES A CATALUNYA

Mapes de Catalunya: Amb exemples concrets de riscos com terratrèmols, allaus, incendis, despreniments…

Informes de riscos a Catalunya: allaus, esfondraments i subsidències, esllavissades, fenòmens litorals, terratrèmols, inundacions i vulcanisme.

Enregistrament: riscos naturals en augment.

Joc Stop Disasters: Joc de simulació de riscos naturals: terratrèmols, inundacions, incendis forestals… La inteció del joc és aprendre mesures preventives per evitar alguns dels efectes d’alguns riscos naturals.

Resum dels impactes ambientals: en aquesta web podràs trobar informació referent als estudis d’impacte ambiental que s’han de fer en projectes, com ara la construcció d’una carretera, autopista, etc. D’acord amb la normativa vigent.

Informació general sobre riscos i impactes:

ACTIVITATS PRÀCTIQUES RELACIONADES AMB CIÈNCIES DE LA TERRA I EL MEDI AMBIENT

Earth Learning Idea: recull de diferents activitats pràctiques relacionades amb l’estudi de la Terra agrupades en diferents categories (riscos naturals, els materials de la Terra, l’energia de la Terra, la Terra en l’espai, el temps geològic, recursos i medi ambient, …)

Pràctiques de laboratori de ciències experimentals i aplicades: hi trobaràs diferents tipus de pràctiques catalogades que han estat realitzades per a diferents mestres i professors , juntament amb comentaris de professors que les han dutes a terme.

Informació i activitats pràctiques de ciències de la Terra i el medi ambient: recull d’informació de diferents activitats agrupades en els continguts que marca el currículum oficial de Ciències de la Terra de Batxillerat.