Menú de navegació
Muralla

Muralla

  • Author: laia ramon
  • Date Posted: Mar 25, 2014
  • Category:
  • Address: Centre ciutat

La parada se situa a la zona més propera al nucli urbà. Concretament a la muralla romana que es pot observar tant a la plaça de Sant Domènec com a l’aparcament de darrera el rectorat de la Universitat de Girona. Es proposen dues activitats, una de geologia urbana per identificar la pedra de Girona de la primera muralla romana i l’altra d’interpretació geomorfològica del relleu.

Aquesta segona activitat es pot realitzar, també, a altres indrets propers a la ciutat de Girona com, per exemple, a les parades Puig de Montilivi o Les pedreres.