Menú de navegació
Puig de Montilivi – Meteorització

Puig de Montilivi – Meteorització

  • Author: admin
  • Date Posted: Oct 24, 2013
  • Category:
  • Address: Puig de Montilivi, Girona

La parada se situa a les proximitats de la Universitat de Girona, al campus de Montilivi. Aquesta parada ens permetrà treballar aquells factors que modifiquen les característiques de les roques que hi afloren, fonamentalment calcàries nummulítiques, i de fet aquesta activitat es podrà repetir a qualsevol de les altres parades.

A més, caldrà que l’alumnat realitzi la cerca de les dades climàtiques de la ciutat i que les relacioni amb el grau d’alteració de les roques.