Menú de navegació
El Capritx

El Capritx

  • Author: admin
  • Date Posted: Set 30, 2013
  • Category:
  • Address: El capritx

Ens trobem al costat del restaurant El Capritx, al marge est de la C-250, antiga carretera de Girona a Sant Feliu. Podem apreciar un aflorament de roques sedimentàries detrítiques de l’Eocè en contacte discordant amb roques metamòrfiques i magmàtiques del Paleozoic. Es proposa fer un estudi de l’aflorament, descripció i interpretació dels materials aflorants i l’estructura. En el mateix lloc es pot fer una activitat d’ampliació de sòls i una de meteorització.