Menú de navegació

Parades

Les activitats estan especialment dissenyades per professors i alumnes de secundària i batxillerat, però són fàcilment utilitzables pel públic en general.

Per a cada parada de la sortida el material disponible és el següent:

Per al professor: Situació i introducció de la parada. Orientacions pedagògiques. Dossier de l’alumne solucionat. Bateria de fotografies.

Per a l’alumnat: Activitats d’observació – sitcuació. Activitats d’experimentació. Activitats de síntesi – interpretació. Activitats complementàries.

L’itinerari de la sortida que plantegem no és únicament amb mapa i brúixola, sinó que proposem incorporar altres sistemes tecnològics més actuals com el GPS. En aquest cas, no és necessari comprar un aparell sinó que disposen de recursos econòmics suficients, ja que la majoria de mòbils incorporen aquest servei. La idea pot ser doble: elaborar l’itinerari previ a la sortida i ja tenir-lo quan la realitzem o que els alumnes vagin marcant al GPS els diferents punts de la sortida i hi posin fotografies, inforació rellevant, etc. Posteriorment, descarreguin i treballin tota aquesta informació a l’aula.

Parades: