Menú de navegació
Inici i Objectius

Inici i Objectius

Inici

  • Author: admin
  • Date Posted: Abr 1, 2014
  • Category:

La ciutat de Girona té multitud d’afloraments litològics i una morfologia que la fa especialment rellevant per a la seva utilització com a eina didàctica en l’estudi de la geologia per alumnes d’ensenyament mitjà, ESO i batxillerat. Així com també, per al públic en general amb un interès pel medi natural.

En aquesta web trobaràs un itinerari geològic per la ciutat de Girona i el seu entorn proper. En aquest mapa hi ha localitzades diferents parades on es treballen diferents aspectes de la geologia.

El visitant pot triar entre fer l’itinerari complet o triar fer-ne només una part o una única parada (punt a visitar).

Objectius

L’objectiu fonamental és apropar el coneixement de l’entorn geològic més proper i, al mateix temps, adquirir un coneixement més ampli de la ciutat de Girona a partir de:

  • Cercar unes zones de l’entorn proper de Girona per poder experimentar de forma pràctica diferents aspectes de la geologia.
  • Treballar en cadascuna de les parades proposades diferents tipus d’activitats, des d’aquelles preparatòries que es treballen en format paper o suport informàtic fins a les que desenvoluparan al camp.
  • Analitzar les característiques de l’entorn més proper a la ciutat de Girona, identificant els trets geològics més rellevants, la morfologia i els possibles riscos ambientals i els impactes que s’hi puguin originar.
  • Generar materials didàctics útils per ser aplicats després a altres indrets fora de la ciutat de Girona, de manera que els elaborats siguin com un protocol que es pugui seguir per a la realització de treball de l’entorn proper de qualsevol municipi