PROPOSTES D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
A PARTIR DE L’OBRA D’ISIDRE VICENS

 • Experimentar de forma gestual, lliure i intuïtiva: el traç, el rastre, l’empremta… sobre grans superfícies, emprant materials i estris com el carbó, guixos de color, ceres, pinzells, dits, rodets …
 • Dibuixos grans i efímers sobre diferents suports com el terra del pati amb guixos de colors, els vidres de l’escola amb temperes barrejades amb detergent líquid perquè s’hi adhereixin…
 • Mesclar colors de forma arbitraria o a l’atzar per aconseguir nous tons i matisos que ajudin a reflectir l’estat d’ànim, els sentiments o el propi gust estètic.
 • Realitzar activitats d’observació i dibuix al natural, tot realitzant un esbós previ en un quadern de notes, i  posteriorment la composició definitiva en color ( respectant els colors reals o acolorint amb una gamma més personal i subjectiva)
 • Representar i pintar de forma figurativa els espais i objectes que ens son més propers: la casa, l’habitació, la joguina preferida, la mascota o animal de companyia…
 • Realitzar l’autoretrat actual, o d’una època determinada a partir de l’observació d’una fotografia.
 • Dibuix d’un retrat al natural, de memòria o a partir d’una imatge dels membres de la família, del mestre, dels amics, dels veïns…
 • Observació i representació plàstica d’indrets i espais de Girona  presents en l’obra de l’Isidre Vicens: les cases de l’Onyar, la plaça de Sant Agustí, els paisatges, les cases i  el convent de les monges de Sant Daniel, el quiosc del final de  la rambla, l’hostal Bellmirall, la plaça dels Lledoners, els teulats de la Girona antiga, els campanars…
 • Creació d’una composició a partir dels teulats que es divisen des del pis més alt de casa nostra , de la casa d’un amic, de la muralla de Girona…
 • Invenció d’un personatge o animal fantàstic que habita i es passeja per sobre els teulats.
 • Representació pictòrica d’un paisatge destruït pel foc, tant de forma real com de manera imaginaria, emprant tècniques amb barres de ceres toves i pintures temperes.
 • Reproduir gràficament els records, les vivències o el paisatge que més  recorden d’un viatge.
 • Dibuixar un paisatge i realitzar a partir d’ell tota una sèrie de pintures canviant la gamma de colors en funció de diversos criteris, com poden ser els canvis climàtics : pluja, sol, vent, boira, o bé el pas de les estacions de l’any.
 • Composició d’un arbre o qualsevol altre element de la natura i emprant tècniques de pintura o d’estampació reproduir tota una sèrie d’obres que reflecteixin els canvis soferts per l’arbre a cada estació.
 • Observació i dibuix al natural d’objectes personals que utilitzem en la nostra vida quotidiana: l’estoig, la capsa de pintures, la motxilla, la  bossa d’esports…
 • Dibuixar figures humanes però no de cares com és habitual, sinó vistes d’esquena i de perfil, donant molta importància als detalls i als cabells.
 • Dibuix d’imaginació a partir del que suggereix una taca, una forma, una línia recta, una línia corba …
 • Composició de portes i finestres velles, guixades i desgastades pel temps i pintar-les aplicant diverses capes de pintura o encolades de materials… que permetin realitzar diversos grafismes i esgrafiats.
 • Realització col•lectiva de dibuixos amb ceres blanques sobre un gran suport de paper de color negre, per realitzar un gran mural de grafismes infantils i comparar-los amb els dissenys que tot sovint s’observen en les portes que pinta l’Isidre.
 • Dibuix tot imaginant que s’amaga darrera d’aquestes portes, quines persones hi habiten, quins secrets s’hi guarden, quines escenes i fets s’hi han viscut…
 • Realització de composicions creatives a base d’aplicar diferents capes de pintures amb ceres toves, temperes… i tot seguit fer sorgir formes, guixades o els colors de les capes inferiors, tot gratant i esgrafiant amb un punxó.
 • Realització de dibuixos d’objectes, persones, paisatges… a partir d’una perspectiva aèria, mirant des de dalt, amb la mirada global i tafanera que caracteritza a l’Isidre Vicens.
 • Dibuix i pintura emprant  els estris habituals amb que dibuixa i pinta l’Isidre Vicens: amb llapis, carbó de bruc, retolador, tinta, gouache, olis, pastels…
 • Pintura d’un esbós d’un paisatge de l’Isidre Vicens amb retoladors de colors, tot humitejant el suport amb aigua i observant com es corren i dilueixen els colors , perdent intensitat i produint els efectes de les aquarel·les.