PROPOSTES D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

A PARTIR DE L’OBRA DE VICENTE HUEDO

 • Dibuix a llapis, bolígraf o retolador de personatges , escenes, situacions a partir de la pròpia imaginació, de la memòria visual o de l’observació directa de contes i exemplars de còmics.
 • Experimentació amb mescles per aconseguir pintura matèrica amb efectes de textura semblants als de la pintura a l’oli, que tant fascinaven a en Vicente de petit. Barreges de temperes o colorants alimentaris amb pasta dentífrica, farina, pols de marbre, serradures, cola blanca, sal sucre, detergent en pols…
 • Realització d’apunts gràfics, esbossos i estudis previs de paisatges, persones, animals i objectes  en un petit quadern.
 • Composició d’un retrat o autoretrat tot enganxant en un suport una fotografia, envoltada d’elements gràfics o de collage que reflecteixin els gustos i objectes personals, els records, els detalls biogràfics
 • Dibuix d’imaginació o d’observació directa  d’objectes i elements personals molt presents en la vida quotidiana  i  àmbit escolar.
 • Exercicis de dibuix i actuacions de pintura creativa a partir d’’obres realitzades per en Vicente Huedo:
  a) Decoració de les rajoles que formen els fons de Gerani blanc (1957)
b) Dibuix tot col.locant entre els pinzells d’en Vicente els nostres objectes   personals més apreciats.
 • Representació personal d’una estació de l’any, creant com a fons un paisatge pictòric i encolant en un primer pla, una única figura que pot ser un dibuix, una fotografia, un element natural…
 • Dibuix del conjunt de les joguines o de la joguina preferida des de diversos punts de vista: des de davant, de darrera, de costat, de dalt, de baix…amb una visió espacial com la que manifesta Vicenç Huedo (Racons de mainada)
 • Plegat d’un DINA4 tot formant setze espais rectangulars, en cada un dels quals es realitzarà, amb retolador negre, un petit dibuix no figuratiu procurant emprar només línies rectes, corbes i punts. Es poden realitzar els setze dissenys de forma individual o de forma cooperativa omplint un  espai cada alumne de l’aula. (Procés,1980)
 • Dibuix d’observació i representació d’una part del propi cos: la ma, el peu, el  braç, la cama…
 • Sortida pel barri ,l’entorn de l’escola o bé aprofitar una sortida escolar en un ambient rural per observar les diferents portes i finestres , dibuix al natural de la que ens cridi més l’atenció per la seva forma, color, textura, antiguitat, nou disseny.… Pintura posterior a l’aula i composició d’un gran mural amb les portes i finestres representades.
 • Exercici d’imaginació sobre que hi deu haver darrera d’aquella porta o finestra, quines històries s’hi amaguen, quins personatges hi viuen… Representació gràfica o expressió escrita  de les històries que ens suggereixen.
 • Plegat i retallat d’una porta original que s’obri i es tanqui, decoració de la mateixa amb textures gràfiques i creació de l’ambient o dels personatges que l’habiten.
 • Dibuix al natural , a partir de la memòria visual o contemplant imatges d’espais i entorns gironins: carrers, ponts, rius, cases de l’Onyar .
 • Observació, dibuix i pintura d’una sola casa, representant tots els detalls: finestres, persianes, estenedors amb roba estesa, baranes, plantes, bombones de butà…
 • Dibuix d’observació natural o d’imaginació sobre com deu ser l’altra cara de les cases de l’Onyar.
 • Dibuix d’un fragment, detall o façana d’una casa de l’Onyar sobre safates de porex que es muntaran tot formant una composició col·lectiva
 • Representació pictòrica de les cases de l’Onyar havent en compte el  com es reflecteixen en les aigües del riu, en els vidres de les cases del davant, les ombres que es produeixen.
 • Pintura ràpida amb temperes, sobre la meitat superior d’un suport, tot representant les cases de  l’Onyar. Plegat de la part superior pintada sobre la part inferior, de manera que s’imprimeixin les cases. Un cop s’ha realitzat l’assecatge de la pintura passar una aiguada per la part inferior per crear els efectes de l’aigua.
 • Recreació i continuació d’obres partir de fragments d’imatges de les cases de l’Onyar de Vicente Huedo, tot realitzant composicions pictòriques de tipus personal i creatiu, o bé només imitant les obres a les quals pertanyen.
 • Pintura de paisatges infinits a partir de traçar la línia de l’horitzó i pintar amb aquarel·les la part superior tot imitant el cel i a la part inferior un entorn paisatgístic..
 • Ampliació de la imatge d’una obra de volums i entorns urbans de Vicente Huedo que actuarà com a fons, i creació de personatges dibuixats que es retallaran i situaran en diversos espais de l’obra: caminant, mirant per la finestra, treballant a la façana…
 • Elaboració del disseny  d’un entorn urbà, a partir del qual es realitzarà de forma col·lectiva una pintura mural efímera amb guixos de color, en el terra del pati o en una paret de l’escola.
 • Creació amb barres de ceres toves  d’un simpàtic Dimoni , com a logotip per l’escola de Santa Eugènia a l’hora de reivindicar el muntatge i col·locació de l’antic Pont del Dimoni.