PROPOSTES D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
A PARTIR DE L’OBRA DE MERCÈ IBARZ

 • Realització amb retoladors o ceres toves d’un projecte  per elaborar la decoració d’una catifa, partint d’un suport de formes regulars: quadrat, rectangle, triangle, pentàgon… o bé de formes irregulars i creatives
 • Elaboració de catifes, tot realitzant un treball de teixit o d’encolada a partir del projecte prèviament elaborat. Es poden emprar diversos materials : boletes o trossets de papers adherits formant textures i relleus, tires acolorides de paper i cartró, elements vegetals, llanes, fibres naturals i sintètiques…
 • Disseny d’una catifa de forma quadrada o rectangular, partint de petits  mòduls quadrats que cada alumne decorarà amb retoladors i seguint la consigna de creació de grafismes tot expandint-se des del centre o des dels costats del suport. Un cop units els diferents mòduls s’aconsegueixen creacions d’efectes sorprenents.
 • Construcció de dues grans catifes a partir de la composició global de projectes en retoladors de petites estores. La meitat dels alumnes de l’aula partiran de la consigna de realitzar el disseny d’una estora amb elements figuratius, en canvi l’altre meitat només podrà utilitzar elements gràfics: punts, línies, taques, formes, textures visuals….
 • Elaboració col·lectiva (amb serradures de textures variades i tenyides  de diversos tons) de grans estores per decorar el pati, el carrer o altres espais de l’escola en motiu d’una festa popular, jornades culturals ….
 • Realització a llapis d’un esbós o disseny previ a partir d’un tema suggerit:, els arbres, les flors, la tardor… i materialitzar-lo en forma de collage tèxtil a partir de l’encolada de diferents teles, cintes, llanes,fibres…
 • Construcció d’un original teler doble ,ideat per Mercè Ibarz, i molt útil per introduïr la tècnica del teixit als infants, emprant com bastidor un cavallet  dels utilitzats per muntar una taula.  Cal confeccionar la trama tot envoltant el marc del cavallet amb fil de cotó i fer l’ordit emprant materials de diversos colors, qualitats i textures. A cada teler hi poden treballar dos alumnes, un per cada costat del cavallet.
 • Experimentació i aprenentatge del procediment per fer diversos nusos i punts de catifa sobre la trama del teler, tot teixint una petita combinant diversos materials, textures i colors.
 • Decoració d’un rectangle amb forma de teula de xocolata, tot evocant els records, sabors i sentiments que ens desvetlla aquest aliment i emprant els materials, estris i tècniques que es considerin més adients. Realització de l’activitat en dues fases: abans i després de veure les obres de l’exposició Xocolata del grup Rastres  per comparar-ne els resultats.
 • Experimentació, dibuix i pintura amb cacau i xocolata desfeta tot gaudint de l’olor, el sabor i dels efectes de textura que s’aconsegueixen.
 • Assignació d’un color a cada nen o nena a partir d’un joc, un sorteig, de les pròpies preferències i plantejar la proposta de realització d’una obra plana o volumètrica on predomini aquest color ( Prèviament s’explicarà com a partir d’una proposta similar Mercè Ibarz  va realitzar “els quiquiriquics” tot jugant amb el color vermell ).
 • Dibuix i pintura d’un camp de roselles a partir de l’observació al natural, o bé contemplant fotografies o imatges d’obres artístiques com “Les Roselles” o “Els quiquiriquics” de  Mercè Ibarz.
 • Comprovació de com es poden aconseguir colorants i elements vegetals tot pintant directament amb roselles, pressionant la tija, les  fulles o els pètals sobre el suport a decorar.
 • Elaboració d’una composició volumètrica per representar un camp de roselles , el pas de les estacions… tot moldejant, cargolant  i creant formes amb filferro revestit amb paper, llana, tela… o bé emprant netejapipes de colors.
 • A partir de la visualització del catàleg de l’exposició Ones del grup A-FAD, i altres obres de l’artista sobre el tema del mar, proposta de creació d’unagran ona sobre un  suport rectangular, procurant triar els materials, els estris, les textures, els colors que ajudin a transmetre els efectes expressius d’una tempesta marítima.
 • Construcció d’escultures emprant materials com fregalls, esponges o elements naturals, venes de guix o materials tèxtils que adquiriran consistència i seran fàcilment moleteja-les, si prèviament es submergeixen en una dissolució d’aigua i sucre , d’aigua i cola blanca, de vernís per ceres.
 • Experimentació amb estructures mòbils o fixes emprant materials tèxtils de diferents formats i qualitats : transparents, translúcids, opacs… que es poden superposar i combinar tot observant els efectes que produeix el pas de la llum.
 • Proposta d’estripar de forma arbitraria diferents tipus de materials tèxtils, tornar a unir-los tot cosint o encolant procurant ressaltar l’expressivitat de les formes causals que s’han originat el les zones esquinçades.
 • Realització de teixits en volum a partir d’estructures metàl·liques, de plàstic, de vímec…que serviran de trama i emprant com a ordit o material per teixir: teles, paper, fibres vegetals, elements reciclats…
 • Elaboració d’un fanalet artesanal per anar a esperar als “Reis d’orient” teixint els laterals d’un cercle de fusta amb medul·la de cistelleria, i col·locant al centre una làmpada de paper vegetal decorada amb dibuixos d’infants. Ens inspirem en els teixits de Mercè Ibarz i juguem amb la llum i la transparència com sovint fa ella.
 • Reproducció de forma pictòrica de dissenys que recorden teixits i decoracions tèxtils, emprant ceres toves i tècniques d’esfumat i empastament amb l’escalfor i pressió dels dits.
 • Reciclatge creatiu de les tires de paper que sorgeixen d’una màquina destructora de documents. Les tires es poden utilitzar per realitzar l’ordit, tot teixint sobre una trama de cartró, plàstic, metàl·lic… o bé utilitzar-les amb traça per fer les dues funcions