PROPOSTES D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
A PARTIR DE L’OBRA DE MONTSERRAT COSTA

 • Realització amb ceres toves de color blanc de grafismes lineals, trets de la natura ( plantes, animals, etc) i també d’elements decoratius, arquitectures, teixits…sobre un fons de color blanc. Aplicació amb rodet o esponja de pintura blava fins a cobrir del tot els elements dibuixats, que tornen a sorgir com per art de màgia  doncs la cera no absorbeix la pintura.
 • Experimentació sensorial i elaboració de tapissos simples, creant o cercant diversos suports que serveixin de trames que s’aniran teixint amb materials tèxtils, reciclats o de tipus  natural  i vegetal.
 • Composicions creatives sobre papers transparents  (tipus paper vegetal), tot fent lliscar gotes de tinta en diferents direccions sobre el suport, començant per una cara del suport i un cop seca la tinta continuant per l’altra . S’aconsegueixen dissenys molt interessants ja que els regalims de pintura es superposen i multipliquen quan s’exposen a la llum.
 • Aplicació d’aquarel·les  en forma de franges o camps  de color aplicant en diferents capes tot simulant veladures a l’estil de Routko, un dels artistes preferits de Montse Costa.
 • Elaboració de pintures matèriques aconseguides amb saturació dels propis pigments, tot deixant respirar i aparèixer el blanc de l suport, a partir de la utilització de reserves que produeixen forats i línies buides que sorgeixen per efectes de la llum.
 • Utilització de fons o suports amb textures diverses, sobre els quals s’aplicaran (de forma horitzontal i tot fregant) diferents capes de ceres toves i aiguades d’aquarel·la que permetran crear interessants composicions en color i relleu.
 • Dibuix de petits signes gràfics inventats i repetits sobre diferents papers. Per després retallar i enganxar a manera de collage tot jugant amb els talls, els canvis de direcció…
 • Elaboració de tampons amb diversos grafismes ( fets amb patata, goma d’esborrar, tap de suro…) que s’imprimeixen combinant i formant trames diferents. Alguns dels papers emprats com a suport es pinten, i en altres s’hi aplica oli per convertir-los en transparents. Finalment s’encolen i superposen dues composicions.
 • A partir de la utilització d’una capsa de llum, jugar amb elements transparent, opacs, formes naturals, artificials… i fer composicions efímeres jugant amb els efectes de la llum, la composició, la transparència…
 • Elaboració de formes casuals simètriques, tot doblegant per la meitat un suport de paper opac  on s’hi distribuiran llimadures de barres de ceres de colors. A l’aplicar-hi escalfor amb una planxa elèctrica, la cera es va desfent i produeix efectes de colors i transparència d’una gran expressivitat.
 • Elaboració d’un fanalet nadalenc sobre un suport opac que es convertirà en transparent després d’aplicar-hi oli.
 1. Dibuix i pintura amb retoladors dels Tres Reis D’Orient sobre el desenvolupament pla d’un cub.
 2. Aplicació  d’oli d’oliva sobre el dibuix, tot escampant-lo amb una esponja.
 3. Observació de com el suport opac va adquirint la transparència i la textura del paper vegetal.
 4. Plegat i muntatge del cub reconvertint-lo en un creatiu fanal per anar a esperar els Reis.
 • Creació de simples vitralls i composicions transparents tot enganxant a l’atzar formes de paper seda  sobre un suport de plàstic també transparent
 • Fotocopiar i observar atentament una obra amb trames, textures o retícules pròpies de Montse Costa, imaginar i jugar a cercar-hi formes i elements figuratius.
 • Composició cooperativa entre tots els alumnes de l’aula, cada alumne rep un quadrat de 15x15, per pintar el fons amb vàries capes d’un mateix to. Després s’hi realitza una actuació pictòrica o d’impressió tot creant punts, línies, i petites formes… Finalment s’uneixen totes les creacions individuals  per crear un gran mural col·lectiu.
 • Dibuix individual d’un petit element o objecte per després crear un fons o una trama plena de textures on quedi amagat, proposta d’intercanvi dels dibuixos realitzats pels alumnes de l’aula i plantejar la recerca dels elements amagats.
 • Cerca d’elements i textures naturals, artificials, gràfiques i obtenir un calc tot fregant amb les ceres toves o reproduint-les amb la fotocopiadora (copiar, ampliar, disminuir….). Realització d’intervencions pictòriques sobre les textures obtingudes, que s’untaran amb oli, superposaran, encolaran… i esdevindran creacions artístiques que juguen amb el concepte  de transparència i opacitat.
 • Elaboració d’un monotip aplicant tinta negre amb rodet sobre un vidre o plàstic rígid. Dibuix ràpid emprant la punta del mànec del pinzell d’una figura humana, animal o objecte. Impressió del resultat sobre un suport de paper i intervenció pictòrica posterior per donar-li color.
 • Iniciació a la tècnica de gravat amb planxes de Linòleum, havent molt en comte les diverses fases del procés: Dibuix o esbós inicial; reproducció del dibuix sobre la planxa de linòleum; esgrafiat del dibuix amb ajuda de diverses  gúbies, entintat de la planxa, impressió sobre diversos suports amb l’ajuda d’un rodet per imprimir.
 • Creacions de dibuix, pintura, collage, impressió… inspirades en l’obra d’un artista plàstic o d’una de les seves obres més significatives com per exemple. Les Menines de Velazquez .
 • Elaboració combinant tècniques i recursos de dibuix, pintura, encolada, impressió, plegats en paper i  construccions volumètriques de llibres o quaderns d’artista , on poder registrar les diverses creacions gràfiques dels alumnes.