METODOLOGIA

 

Per l’elaboració del projecte “VENTALL D’ART”s’han seguit les següents fases:

 

  • Recerca, anàlisi, estudi, observació i classificació de documentació i bibliografia sobre el tema.
  • Entrevista amb cada un dels artistes, elaboració d’un marc teòric i d’una bibliografia explicada per ell mateix ( farcida d’anècdotes i detalls interessants) a partir de la qual es puguin plantejar de forma lúdica diverses activitats artístiques de caire gràfic i plàstic.
  • Recull i confecció d’un arxiu d’imatges d’obres (autoritzades per cada artista) classificant-les de forma que a partir de les mateixes es puguin anar desplegant  diferents continguts de l’Àrea d’Educació Artística.
  • Elaboració de propostes didàctiques per aplicar a l’aula i facilitar la tasca dels docents a l’hora d’introduir, motivar o presentar als nens i nenes els diferents artistes seleccionats i les seves obres.
  • Proposta d’explotació a fons d’alguna obra o suggeriment de propostes plàstiques plantejades pels propis artistes amb l’objectiu de que es puguin treballar a l’aula.
  • Pluja d’idees d’activitats plàstiques de dibuix, pintura, encolada, tècniques d’impressió, pas de la superfície plana a la volumètrica, modelatge… segons la tècnica o modalitat que més domini l’artista que es treballi a l’aula.
  • Recull visual i gràfic de les creacions plàstiques més suggerents i interessants realitzades per nens i nenes de diferents centres escolars a partir d’ obres d’artistes gironins.