OBJECTIUS

 

 

  • Apropar als nens i nenes al món dels artistes gironins i de les seves produccions plàstiques, tant  a partir de l’observació directa ( visites a tallers, estudis, exposicions…) com de l’observació indirecta (visió d’obres artístiques, reproduccions, fotografies…)
  • Educar la sensibilitat i el gust estètic dels infants, tot potenciant l’adquisició d’un sentit crític que els ajudi a formular criteris  o emetre judicis sobre les seves creacions, les dels companys, i  les dels artistes.
  • Estimular l’observació atenta d’imatges i obres artístiques de qualitat per afavorir el diàleg i enriquir les experiències estètiques, plantejant activitats d’anàlisi que comportin un desenvolupament precís, específic i expressiu del llenguatge visual i plàstic, tant a nivell de percepció i exploració sensorial com de descoberta i aplicació de diversos procediments. tècniques i modalitats artístiques.
  • Aprendre a identificar els elements bàsics del llenguatge visual utilitzats en les obres d’art, per tal de mantenir en estat d’alerta i atenció la ment, afavorir la memòria visual i possibilitar la representació plàstica de forma creativa, original  i divergent.
  • Manipular, experimentar i utilitzar de forma correcta els materials, estris i suports que són considerats habituals per la producció artística ( Pinzells, estris, paper…) tot introduint-ne d’altres no tan convencionals però amb iguals possibilitats expressives.
  • Combinar procediments expressius de dibuix, pintura, encolada, volum… que permetin l’experimentació de la línia la forma i el color… amb altres propostes més transgressores que fomentin  la  lliure creació amb un cert predomini del factor atzar.
  • Exterioritzar i expressar verbalment de forma imaginativa tot el munt de sorpreses i troballes derivades del procés de treball en les seves diferents fases d’observació, d’experimentació i creació, i de valoració dels resultats assolits.