EduParcGirona
Projecte guanyador de la 17ª Convocatòria de la Beca Josep Pallach

Els Invertebrats: observem la petita fauna de Girona.

MATERIALS NECESSARIS

Lupa, pot de vidre o de plàstic amb forats, fulls o llibreta, llapis, colors, goma d’esborrar, i càmera de fotos o vídeo.

Justificació de l'activitat

És important que els infants explorin, observin, investiguin, coneguin, recerquin i experimentin amb la fauna. En aquesta activitat hem triat els animals invertebrats, com ara els insectes voladors i terrestres, aràcnids i anèl·lids o cucs, els quals podem trobar en els diferents parcs i jardins de la ciutat de Girona.


Aquesta activitat els permetrà adquirir coneixements bàsics sobre els invertebrats (aprendre a descriure’ls, quins tipus hi ha, les seves característiques i curiositats, etc.), valors de sensibilització amb el medi i compartir l’experiència amb altres infants o familiars, tot afavorint el desenvolupament d’actituds i motivacions com ara entendre la importància de la relació de les persones amb la natura, per tal d’aconseguir el necessari equilibri global i sostenible de l’ecosistema.


Objectius

Per als més petits

 • Observar els invertebrats (insectes, aràcnids i anèl·lids).
 • Dibuixar i pintar el que hem observat.
 • Identificar els diferents tipus d’invertebrats.
 • Observar i descriure la seva anatomia (ales, ulls, potes, color, forma, etc.).
 • Fer creacions artístiques d’allò que hem vist.


Per als més grans

 • Conèixer les característiques, particularitats i diferències.
 • Reconèixer els invertebrats i la seva importància per al medi ambient.
 • Fer recerca d’informació de les característiques dels invertebrats que han pogut observar.
 • Fer recerca d’informació dels invertebrats que no han vist tot i que viuen en el nostre entorn.
 • Exposar de forma escrita la informació que han extret.
 • Exposar de forma oral davant del grup la informació que han extret.

Explicació de l'activitat

Fase 1: Activació de coneixements previs: Activitat prèvia a la visita

En primer lloc, es valorarà els coneixements previs que té l’alumnat envers la fauna i els invertebrats del seu entorn. Es pot començar amb una petita excursió al pati de l’escola i demanar als alumnes que busquin insectes. Imaginem que trobem una aranya. Doncs en aquest punt es fa una petita introducció on es parla dels insectes, els aràcnids i els anèl·lids. A continuació es torna a l’aula i es poden observar imatges o visualitzar algun vídeo.


A continuació, el docent intenta generar un debat. Els pot demanar que expliquin tot allò que saben sobre els insectes: quins coneixen?, com són?, què fan?, on viuen?, per a què serveixen?, etc. Tot seguit poden escriure els noms, paraules sobre el que s’ha parlat, frases, un petit text o fer un dibuix, entre d’altres.Seguidament el docent els explica que aniran a visitar un parc o jardí de la ciutat amb l’objectiu d’observar insectes per poder ampliar i complementar els coneixements previs que tenen sobre el tema. Es demana a l'alumnat que portin el material recomanat. Seguidament, es presenta l’activitat prèvia per tal d’anticipar, presentar i conèixer el parc o jardí al qual s'anirà d’excursió a realitzar l’activitat.


Fase 2: Reconeixement del parc o jardí on es farà l'activitat

Un cop s’arriba al parc o jardí, el primer que es fa és un petit recorregut i després es busca alguna de les zones per a usos educatius. Allà es presenta el parc in situ i es recorden les seves característiques, particularitats i els perills a tenir en compte. És molt important remarcar els perills i definir els límits del parc o jardí per on es poden moure lliurement. Tots aquests aspectes es poden trobar explicats en les fitxes de cada parc.


Seguidament s'exposa al grup l’activitat plantejada, els seus objectius, com es farà, quant durarà i perquè es desenvoluparà d’aquesta manera. A continuació es presenten els materials, tant els que puguin portar els alumnes com els que porta el docent i s’explica com es poden utilitzar. És molt important que es recordi als alumnes que han de tenir cura dels animals, que es pretén observar-los i que si n’agafen algun per mirar-lo de més a prop, després l'han de deixar lliure i sense fer-li cap mal. Es pot aprofitar per tornar a explicar la importància dels insectes en el nostre entorn i per a la natura en general.


Fase 3: Desenvolupament de l'activitat

A continuació es distribueixen els alumnes per grups i es deixa que busquin lliurement. El docent els va acompanyant i guiant en tot moment. Quan en trobin algun l’han d’observar, analitzar amb una lupa (poden ficar-lo a dins del pot de plàstic o de vidre en funció del tipus d'insecte, o bé observar-lo directament). Se’ls ha d'animar a apuntar tots aquells insectes que van veient, per exemple el seu nom, fer un dibuix, una petita descripció, ensenyar-lo a altres grups i companys/es, explicar què en saben, si l’havien vist alguna vegada o no, etc.

Variants de l’activitat:


 • Amb els més petits, es pot demanar que únicament observin i que diguin el nom d’algun insecte que coneguin. També es pot proposar de fer algun dibuix, descriure el que veuen de forma oral, escriure el nom de l’insecte, etc. El docent pot anar-ho apuntant en una llista i posteriorment a l’aula parlar sobre el tema. El docent els acompanya i els ajuda a buscar insectes.

 • Amb els més grans es pot treballar la diferència entre els insectes i altres animals.

 • Tant amb els més petits com amb els més grans es pot fer fotografies o vídeos dels insectes observats.

Fas 4: Cloenda de l'activitat

Es reuneix a tots els infants i cada grup explica als seus companys/es els insectes que han vist, els poden descriure, dir el nom, ensenyar els dibuixos o fotografies, etc. S'ha d'intentar generar exposicions orals espontànies sobre allò que han vist i après durant l’activitat. Amb els més petits, el docent pot animar als alumnes a fer més dibuixos, escriure els noms, fer petites descripcions, seguir parlant sobre el que han experimentat, etc.


A partir d’aquesta activitat, amb els més grans es pot ampliar el tema un cop tornin a l’aula. Es pot plantejar, per exemple, que facin recerca sobre els insectes que han trobat, com ara les seves característiques, anatomia, sexe, peculiaritats... També es pot proposar que ho acompanyin amb imatges de llibres, fotografies o dibuixos. Posteriorment, cada alumne del grup, de manera individual, pot peparar una exposició oral sobre l’insecte o els insectes que ha triat i ensenyar als seus companys/es tot allò que ha après d’ell. D’aquesta forma, tots/es s'enriqueixen de les experiències dels altres.


Per ampliar coneixements

 • Treballar de forma específica el cuc, la crisàlide i la papallona.
 • Treballar de forma específica els cargols i reproducció hermafrodita.
 • Treballar de forma específica els fongs i les seves funcions.
 • Les erugues del pi i les feromones (la processionària).
 • Les formigues i les abelles treballant en comunitat. Els cucs i la seva aportació airejant la terra.
 • Projecte: El petit entomòleg (buscar, identificar i classificar els invertebrats a partir d’imatges i elaborar un dossier de fitxes de cadascun d’ells).