EduParcGirona
Projecte guanyador de la 17ª Convocatòria de la Beca Josep Pallach

Fem poesia en els parcs i jardins de Girona

MATERIALS NECESSARIS

Diversos poemes d’autors/es gironins (en paper), fulls de paper, llapis, goma d’esborrar, colors, peces de roba i complements per vestir-nos com els rapers (gorra, collaret, roba ampla, ulleres de sol, micròfon…), bases instrumentals de hip hop, ordinador, projector i altaveu, exemple d’acròstic amb el nom del docent i exemple d’un poema il·lustrat.

Justificació de l'activitat

Amb aquesta activitat es pretén endinsar i engrescar els alumnes en el món poètic, ja que la poesia és un gènere literari que forma part de la nostra cultura i des de sempre ha estat un tema d’interès i d’un gran valor pels humans, la qual permet enriquir l’aprenentatge de la llengua oral i escrita i també aprendre maneres de ser i de conviure. A partir del treball amb poemes podem aprendre d’ells mateixos, dels altres i de l’entorn més proper. És per aquesta raó que plantegem que els alumnes elaborin un poema expressant allò que representa per a ells un parc o jardí de la ciutat de Girona, a partir de les seves característiques i particularitats, el seu nom, on està localitzat, etc.


Alhora també buscarem donar a conèixer alguns poetes i poetesses gironins, a partir de la lectura, comprensió, recitació, dicció, entonació i memorització per tal d’apropar els alumnes a aquest tipus de producció artística.


També proposem altres activitats per treballar la poesia en els parcs i jardins de la ciutat, com ara gimcanes literàries, la realització de diferents tècniques de representació com el cal·ligrama, l’acròstic i la poesia visual, la descoberta de diferents poetes i poetesses, la il·lustració, rapejar un poema o realitzar una representació teatral del mateix.


Objectius

Per als més petits

 • Fomentar el gust per la lectura.
 • Gaudir de la poesia.
 • Escoltar la recitació de poemes d’autors/es gironins.
 • Comprendre i reflexionar sobre el significat d’un poema.
 • Il·lustrar un poema.
 • Aprendre a recitar un poema.
 • Rapejar un poema.
 • Inventar un acròstic amb el nom del parc o jardí.

Per als més grans

 • Fomentar el gust per la lectura.
 • Gaudir de la poesia.
 • Conèixer diferents poetes i poetesses de Girona i treballar diferents poemes dels mateixos.
 • Comprendre el significat d’un poema i reflexionar sobre el mateix.
 • Il·lustrar un poema.
 • Conèixer i identificar l’estructura (títol, vers, estrofa, nom autor/a) i les característiques d’un poema (ritme, rima, text centrat).
 • Aprendre a recitar un poema.
 • Rapejar un poema.
 • Inventar un poema sobre el parc o jardí.

Explicació de l'activitat

Fase 1: Activació de coneixements previs: Activitat prèvia a la visita

Comencem parlant sobre què és un poema. Podem iniciar l’activitat preguntant per exemple:què és un poema? En coneixeu algun? Us agrada llegir poemes? En sabeu algun de memòria? Per a què serveixen? Coneixeu algun poeta? I algun poeta gironí? Recordeu algun poema treballat a l’escola? Generem un debat i reflexió per saber què en pensen i quins coneixements previs tenen sobre el tema. Podem anar anotant tot allò que va sortint i en funció de l’edat escollim les preguntes que més s’adaptin. A partir de les respostes sabrem els coneixements previs que tenen sobre la poesia. Llavors els expliquem que la poesia és una manera d’expressar sentiments i emocions i que les cançons són poemes cantats.


A continuació, el docent recitarà un poema d’un/a poeta/essa gironí/na (també ho pot fer algun alumne). Llavors se’ls pregunta què els ha semblat, si els ha agradat o no, de què creuen que parla… Llavors, es dona el poema per escrit a cada infant i entre tots el van llegint i es comenta què significa cada vers i què ens vol expressar l’autor. Amb els més grans es pot mostrar i recitar més d’un poema, parlar dels poetes i/o poetesses gironins que l’han escrit i després els demanem que triïn el que mé els ha agradat per a treballar-lo més a fons.


Els demanarem que facin un dibuix que representi què significa per a ells/es el poema que estem treballant. Els ensenyarem un exemple com a model per tal de donar-los idees. Es pot proposar de fer un dibuix per a cada vers, o bé un sol dibuix que representi allò que han entès. Un cop hem fet els dibuixos, els ensenyarem un a un i els comentarem amb el grup sencer. Veurem si algun dibuix s’ha repetit, o bé si tots han fet coses diferents, etc.


Amb els més grans passarem a preguntar si saben què signifiquen les paraules vers i estrofa. A partir d’aquí, els explicarem l’estructura d’un poema, que està format per conjunts de versos que formen estrofes. Comptarem i apuntarem quantes estrofes i versos té el poema que els hem donat. Tot seguit presentarem la paraula rima i els preguntarem si saben què és la rima. Els demanarem que inventin una rima amb el seu propi nom i les apuntarem totes en una cartolina que enganxarem a l’aula. Després, preguntarem si creuen que tots els poemes han de rimar. Mirarem si el poema té rima i, en cas que en tingui, la marcarem (podem subratllar els sons finals de cada vers que rimen). Ens fixarem en l’estructura d’un poema (títol, text centrat del poema i nom del poeta o poetessa).


Tant amb els més petits com amb els més grans, els demanarem que s’aprenguin de memòria el poema i el recitarem diverses vegades (tots junts, per parelles, individualment…). Cal anar recordant que els poemes es reciten a poc a poc, amb ritme i melodia. El docent els farà exemples de com llegir els poemes i ho practicaran.


Seguidament els explicarem que l’objectiu de l’activitat serà rapejar el poema, amb una música de fons de hip hop. El docent els farà un exemple sobre què vol dir rapejar un poema. Demanarem que s’aprenguin de memòria el poema i que busquin per casa peces de roba per convertir-nos en rapers, com ara una gorra, una samarreta llarga, unes ulleres, un micro, un collaret…


Els mostrarem bases instrumentals de rap i entre tots en triaran una, la que més els agradi. Llavors, posarem la música i mirarem quin ritme té i com podem recitar el poema seguint aquest ritme. Ho practicarem força fins que quedi bé. Entre tots decidirem quins gestos o passos de ball volem afegir per acompanyar el rap del poema.


Finalment, quan ja saben el poema de memòria, l’han recitat i rapejat diverses vegades, els expliquem que anirem a un parc o jardí de Girona a rapejar el poema tots junts i que ho gravarem per penjar-ho a la web de l’escola.


Fase 2: Reconeixement del parc o jardí on es farà l'activitat

Un cop s’arriba al parc o jardí, es fa un petit recorregut i després es busca alguna de les zones recomanades per a usos educatius. Allà es presenta el parc in situ i es recorden les seves característiques, particularitats i els perills a tenir en compte. Tots aquests aspectes es poden trobar explicats en les fitxes de cada parc.


Fase 3: Desenvolupament de l'activitat

AMB ELS MÉS PETITS

 1. Començarem l’activitat buscant un lloc adequat per a rapejar el poema. Ens vestirem amb la roba que hem portat de casa i decidirem com ens col·loquem i assajarem unes quantes vegades. Quan tinguem clar com ho volem fer, posarem la música i començarem a rapejar el poema. Ho gravarem i ho penjarem a la web de l’escola o ho compartirem amb altres grups de l’escola, mestres o amb les famílies. Un cop hàgim acabat de rapejar el poema tots junts, seurem en rotllana i parlarem sobre com ens hem sentit i si ens ha agradat l’activitat.

 2. En aquest moment els introduirem el concepte d’acròstic i els ensenyarem un exemple amb el nom del docent per tal que tinguin un model a seguir. Els demanarem que, per grups, inventin un acròstic amb el nom del parc o jardí. Primer, entre tots podem observar quins elements veiem al parc i fer una llista oral (animals, plantes, arbres, colors, formes, sons, olors…). A partir d’aquí, es divideixen en grups i fan l’acròstic. Es tracta que pensin paraules que estiguin relacionades amb el lloc on estan i les escriguin usant les lletres del nom del parc (poden fer que les paraules comencin per les lletres del nom o bé que les continguin).

 3. El docent anirà guiant, ajudant i supervisant l’activitat en tot moment. Quan tots els grups hagin acabat l’acròstic, tornaran a la rotllana i els ensenyaran a la resta. Entre tots comentaran els diferents acròstics i al tornar a l’escola els enganxaran en un racó per tal que la resta d’alumnes de l’escola els puguin veure.

AMB ELS MÉS GRANS

 1. Començarem l’activitat buscant un lloc adequat per a rapejar el poema. Ens vestirem amb la roba que hem portat de casa i decidirem com ens col·loquem i assajarem unes quantes vegades. Quan tinguem clar com ho volem fer, posarem la música i començarem a rapejar el poema. Ho gravarem i ho penjarem a la web de l’escola o ho compartirem amb altres grups de l’escola, mestres o amb les famílies. Un cop hàgim acabat de rapejar el poema tots junts, seurem en rotllana i parlarem sobre com ens hem sentit i si ens ha agradat l’activitat.

 2. A continuació, els explicarem que en petits grups han d’inventar un petit poema relacionat amb el parc o jardí que hem seleccionat. En funció de l’edat dels infants els podem demanar que facin més o menys estrofes. Primer els proposem que facin una observació del parc per tal que els alumnes puguin observar les seves característiques, o diferents aspectes o elements que observin al parc o jardí. A continuació es pot fer una pluja d’idees i anar anotant tot allò que van veient per tal d’elaborar el poema (animals, plantes, arbres, sons, olors, colors, formes…). Per a l’elaboració del poema també podem utilitzar per exemple el seu nom, la seva estructura, les seves parts, la seva ubicació, etc.

 3. Un cop els diferents grups han elaborat els diferents poemes, els recitaran al grup sencer. Després de cada lectura es farà una valoració sobre si el poema descriu o expressa correctament allò que ens mostra el parc o jardí seleccionat, si s’utilitza una correcta entonació i si la seva estructura i rima és correcta o no.

 4. Entre tots escolliran el poema o poemes que més els ha agradat o cridat l’atenció. Quan es torni a l’escola, es poden penjar els diferents poemes inventats pels alumnes al blog de l’escola.

Fas 4: Cloenda de l'activitat

Un cop hàgim acabat l’activitat, reunirem a tot el grup en rotllana i parlarem sobre què ens ha semblat l’activitat, si ens ha agradat o no, si creiem que ens ha sortit bé o hi ha coses a millorar, si ara ens interessa més la poesia que abans, com ens hem sentit, si ha estat fàcil treballar en grup, etc.


OBSERVACIONS: un cop hàgim tornat a l’escola els podem proposar de rapejar un poema cada mes. Una bona idea seria que per parelles triïn un poema cada mes per tal que tots els puguem treballar i rapejar. D’aquesta manera, tindrem un recull de poemes rapejats a finals de curs i coneixeríem molts més poemes i autors.


Per ampliar coneixements

 • Podem elaborar una gimcana literària.
 • Treballar diferents tècniques de representació com el cal·ligrama, l’acròstic (amb paraules o frases) i la poesia visual i que ho hagin de realitzar al parc després d’inventar el seu poema.
 • Podem treballar la descoberta de diferents poetes i poetesses i fer la lectura de les seves obres.
 • La il·lustració de poemes.
 • Podem plantejar que facin una representació teatral del poema que s’han inventat.
 • Es pot proposar que rapegin el poema que s’han inventat.
 • Recitar un poema amb una música de fons (moderna, clàssica…).
 • Inventar un poema relacionat amb fets i experiències de la sortida al parc o jardí.
 • Donar diferents poemes i que inventin un títol adequat per a cadascun.
 • Dramatitzar un poema.
 • Fer un recull de poemes per temàtiques.
 • Fer una recerca de tots els poetes i poetesses gironins.
 • Treballar la biografia dels poetes gironins treballats a l’activitat.