EduParcGirona
Projecte guanyador de la 17ª Convocatòria de la Beca Josep Pallach

El talp de Santa Eugènia.

MATERIALS NECESSARIS

Full amb la història del talp de Santa Eugènia, fulls, llapis i colors.

Justificació de l'activitat

Aquesta activitat està dedicada a un gran amic, en Jaume, que entre moltes altres coses, ens ha ajudat a conèixer i estimar més que ningú la ciutat de Girona. És per aquesta raó que l’activitat que plantegem està molt relacionada amb la història del talp de Santa Eugènia, escrita per Jaume Prat i Pons i il·lustrada per Quim Paredes i Baulida (podeu trobar el material annexat a la web).


A partir d’aquesta història treballarem aspectes relacionats amb l'ecologia (ciència que estudia les relacions entre els éssers vius i el medi ambient). Es tractaran aspectes com ara la importància de cuidar el nostre entorn i la natura que ens envolta, comprendre conceptes bàsics relacionats amb el medi ambient i la seva importància per a les persones, i també per conèixer els tipus de contaminació (sòlids, líquids i gasosos) que hi ha. L’objectiu és conscienciar les generacions futures sobre la importància de cuidar i tenir respecte pels nostres espais naturals i contribuir així al desenvolupament sostenible.


Per tal de treballar de forma global tots aquests conceptes, es planteja als alumnes dues activitats: la primera consisteix en buscar, pensar o inventar i desenvolupar una possible activitat econòmica que es pugui dur a la ciutat de Girona i que sigui beneficiosa per al medi ambient. La segona consisteix en plantejar accions destinades a restaurar els ecosistemes malmesos de la ciutat.


Objectius

Per als més petits

 • Escoltar i / o llegir la història del talp de Santa Eugènia.
 • Fer un dibuix o una creació artística sobre la història.
 • Reflexionar sobre tot allò que ens explica la història.
 • Vivenciar el concepte d’ecologia, la contaminació a partir de l’entorn més proper i la pròpia experiència.Per als més grans

 • Llegir, valorar i reflexionar a partir de la història del talp de Santa Eugènia.
 • Valorar la importància de cuidar el nostre entorn i la natura que ens envolta.
 • Comprendre conceptes bàsics relacionats amb el medi ambient, com ara el terme ecologia i els tipus de contaminació (sòlids, líquids i gasosos).
 • Buscar, pensar o inventar i desenvolupar de forma cooperativa una possible activitat econòmica beneficiosa per al medi ambient que es pugui dur a terme a la ciutat de Girona.
 • Plantejar com podem restaurar els ecosistemes malmesos de la ciutat.

Explicació de l'activitat

Fase 1: Activació de coneixements previs: Activitat prèvia a la visita

Presentar la història del talp de Santa Eugènia. La podem llegir prèviament a l’aula i començar a extreure algunes reflexions.Fase 2: Reconeixement del parc o jardí on es farà l'activitat

Un cop s’arriba al parc o jardí es fa un petit recorregut i després es busca alguna de les zones recomanades per a usos educatius. Allà es presenta el parc in situ i es recorden les seves característiques, particularitats i els perills a tenir en compte. Tots aquests aspectes es poden trobar explicats en les fitxes de cada parc.


Fase 3: Desenvolupament de l'activitat

En aquesta fase comencem presentant la història i llegint-la en veu alta. Amb els més petits, si encara no saben llegir, ho pot fer el docent. És important que cada alumne pugui tenir una còpia de la història. Un cop hem realitzat la lectura, comencem la reflexió grupal.


Es pregunta als infants què creuen que ens vol ensenyar aquest relat, i es parla sobre les diferents parts (introducció, nus i desenllaç). Amb els més petits, fer aquesta reflexió ja ens dona per a molt. A continuació, els podem presentar els conceptes d’ecologia i contaminació i explicar una mica què signifiquen. Seguidament, els plantegem realitzar un dibuix sobre allò que els ha transmès la història.


AMB ELS MÉS GRANS es busca fer una reflexió on s’acabi parlant de temes com ara:


 • El concepte d’ecologia. Què vol dir? Intentar definir el concepte entre tots/es.
 • Quina relació hi ha entre els éssers vius i el medi ambient?
 • Per què és important cuidar el nostre entorn i la natura que ens envolta?
 • Què és la contaminació? Quins tipus de contaminació podem trobar a la ciutat de Girona?
 • Què són els recursos renovables? I els no renovables?
 • Per què és tan important la natura per a les persones?

És molt possible que al llarg d’aquesta reflexió sorgeixin molts altres temes. S’ha d’aprofitar tot allò que els infants aportin en tot moment i tractar-ho. Si la temàtica interessa molt, ens podem plantejar d'anar anotant tot allò que va sortint i seguir amb la reflexió un cop es torni a l’aula. Quan el docent considera que s’ha acabat la reflexió, es formen grups de treball.


A continuació, es planteja als alumnes dues activitats:


 • ACTIVITAT 1

 • Buscar, pensar o inventar i desenvolupar una possible activitat econòmica que es pugui dur a la ciutat de Girona beneficiosa per al medi ambient. Podem plantejar el següent model d'índex per tal de desenvolupar-la:

  • Nom de l’activitat econòmica.
  • Com serà aquesta activitat econòmica. L’activitat econòmica que plantegeu realment és beneficiosa?
  • Característiques principals. Quins recursos naturals utilitza?
  • Quins beneficis té per al medi ambient de la ciutat?
  • Per què heu triat aquesta activitat i què creieu que ens pot aportar?
 • ACTIVITAT 2

 • Reflexionar com podem restaurar els ecosistemes malmesos de la ciutat.


  Recomanem realitzar les dues activitats a partir de grups de treball. La idea és que prèviament facin un treball de reflexió on tots aportin les seves idees, valorin diferents possibilitats, aspectes positius i aspectes a millorar i, a continuació, ho escriguin en un paper. D’aquesta manera, després es podrà continuar amb la reflexió a l’aula.


  Fas 4: Cloenda de l'activitat

  Amb els més petits, un cop acaben de fer el dibuix, es pot fer una petita cloenda compartint l’experiència a partir de la reflexió oral, on poden explicar com s’han sentit, si els ha agradat o no, explicar el seu dibuix a la resta del grup, etc. També podem plantejar diferents preguntes per valorar què han après dels diferents conceptes tractats.


  Amb els més grans, un cop han realitzat les activitats, es fa una reflexió final de l’activitat i un tancament. És molt important recordar tots els aspectes i temes tractats. Els dies posteriors a la visita se segueix reflexionant sobre allò que s’ha parlat i els diferents grups d’alumnes exposen les seves activitats davant la resta del grup. També ho poden compartir amb la resta de grups de l’escola o amb les seves famílies. Recomanem que, a partir d’aquesta experiència, el docent segueixi treballant tots els temes que han anat sortint per tal d'ampliar coneixements.  Per ampliar coneixements

  • La contaminació dels mars i oceans.
  • La contaminació dels boscos.
  • El canvi climàtic i com aquest afecta als éssers vius.
  • El paper dels diferents països del món en relació al canvi climàtic i com aquest afecta a l’ecosistema (falta de pluja, canvis de temperatura, fenòmens atmosfèrics adversos, el forat de la capa d'ozó, etc.).