EduParcGirona
Projecte guanyador de la 17ª Convocatòria de la Beca Josep Pallach

Les Olimpíades gironines

MATERIALS NECESSARIS

Ordinador i pantalla digital per anticipar la jornada. Càmera digital, fulls impresos A4 amb la piràmide dels aliments saludables. Pilotes d’escuma, de plàstic, de bàsquet o pilota medicinal (2 kg), javelina adaptada, pal de ferro o pal d’escombra, cons, piques, pitralls i guixos.

Justificació de l'activitat

Aquesta activitat té com a objectiu treballar la utilització del propi cos, les habilitats motrius bàsiques (desplaçaments, salts, girs i llançaments), les condicions físiques (resistència, velocitat, flexibilitat i força), els valors i el treball cooperatiu a partir d’algunes de les diferents proves de les Olimpíades. Les proves que es practicaran durant aquesta activitat són: el salt de llargada, salt de peus junts, salt d’obstacles, cursa de velocitat i d’obstacles i llançament de pes i de javelina. Alhora, també es poden tractar temes com els hàbits alimentaris, la higiene o els estiraments i quins beneficis tenen per a la nostra salut. Es partirà d'un treball previ a l’escola per tal de conèixer el funcionament de les diferents proves i del funcionament, normes i límits per finalment organitzar una jornada esportiva en els parcs seleccionats, per a la seva pràctica correcta a la natura.


Objectius

Per als més petits

 • Vivenciar el concepte d'olimpíades.
 • Utilitzar el coneixement del propi cos en diferents situacions.
 • Experimentar tipus de salts (llargada, peus junts i obstacles), cursa individual i per relleus, llançament de pes i javelina.
 • Practicar els diferents tipus d’escalfament.
 • Treballar cooperativament.
 • Utilitzar les habilitats motrius en diferents situacions.
 • Participar activament en les diferents proves com a element d'aproximació, respecte i tolerància vers els altres.

Per als més grans

 • Conèixer el concepte Olimpíades (història, proves, etc).
 • Utilitzar el coneixement del propi cos en diferents situacions.
 • Utilitzar els diferents tipus de salts (llargada, peus junts i obstacles), cursa individual i per relleus, llançament de pes i javelina.
 • Aprendre els diferents tipus d’escalfament i valorar la importància de l’escalfament i els estiraments per prevenir lesions.
 • Treballar cooperativament.
 • Utilitzar les habilitats motrius bàsiques i les condicions físiques (resistència, velocitat, flexibilitat i força) en diferents situacions.
 • Participar activament en les diferents proves com a element d'aproximació, respecte i tolerància vers els altres.
 • Valorar la importància dels hàbits higiènics.
 • Conèixer el funcionament, les normes i els límits dels diferents esports plantejats.

Explicació de l'activitat

Fase 1: Activació de coneixements previs: Activitat prèvia a la visita

A continuació es proposa que des de l’escola es realitzin les següents sessions per tal que els alumnes coneguin el concepte Olimpíades i les diferents proves que plantegem.


RECURSOS (VÍDEOS)


Com ja hem dit, en funció de l’edat i els objectius del docent, també podem introduir temes com ara: els hàbits alimentaris, la higiene o els estiraments. Si ja coneixen les proves perquè ja s’han treballat, podem passar directament a fer l’activitat al parc. Tot i això, recomanem fer alguna sessió per tal d’organitzar la jornada al parc amb una bona organització i la màxima seguretat. Les diferents adaptacions de les activitats les decidirà el docent en funció de l’edat dels infants. Destacar que el docent també pot decidir canviar o modificar les proves, fer-ne menys o més, etc. Nosaltres únicament fem una guia/recomanació per tal de facilitar la tasca.


Les sessions recomanades són les següents:


 • SESSIONS 1 i 2: Anticipació de la jornada esportiva.

 • S’explica als alumnes que es farà una jornada esportiva en un dels parcs o jardins seleccionats. Se’ls anticipa el dia i la durada (recomanem tot el matí). Es mira al Google Maps el parc o jardí seleccionat i es valora la distància des de l’escola, la seva història, característiques, etc. Parlem sobre la importància de complir les normes i les regles durant la jornada. Es recorda la roba que hauran de portar aquell dia.


  Temes que recomanem treballar:


  1. Parlem del concepte Olimpíades, la seva història, significat, economia, etc. Podem visualitzar vídeos o veure imatges o llibres sobre les diferents proves, etc. A continuació es planteja un debat sobre si coneixen o no què són, per què hi són, quina opinió tenen al respecte, etc. La idea és que el grup d’alumnes reflexionin i obrin un diàleg sobre el concepte i la seva repercussió a nivell mundial. En funció de l’edat, la reflexió serà més o menys específica.

  2. Repartim una còpia de la piràmide dels aliments saludables a cada alumne i la projectem a l’aula. Se’ls parla sobre la importància d’una bona alimentació per a la salut i l’activitat física. Amb els més petits podem fer una reflexió. Es pot plantejar seguir treballant-ho a l’aula. Es parla sobre la importància de l’escalfament durant la realització de les diferents proves i practiquem els estiraments amb exemplificacions.

  3. Es presenten els materials que es faran servir durant la realització de les proves. Se'ls deixa experimentar lliurement amb ells. Posteriorment, es respon a les preguntes que vulguin fer i s’ensenya com s’han d’utilitzar.

  4. Higiene personal (s’explica la importància i els beneficis per a la salut i ho posen en pràctica).


 • SESSIÓ 3:

 • Primer de tot, anticiparem la sessió i recordarem el que s’ha parlat en la sessió anterior. Després realitzarem la sessió:


  • Escalfament: Joc de les 5-8-10 passades amb una pilota de plàstic. Amb dos equips (blau i vermell). La pilota pot botar, però es deixa de comptar si l’altre equip la toca o la intercepta. L’objectiu és escalfar la zona dels braços i l'esquena per a la següent activitat. Després practiquem els estiraments que farem el dia de la prova.

  • Activitat de llançament de pes: amb una mà o amb les dues mans. L’impuls es limita a uns 3 m i quedaran marcats amb cons. Hi haurà una línia feta amb guix que limita la línia de llançament. S’utilitzarà una pilota de bàsquet o medicinal (2kg). Tindran 3 intents cadascú. Adaptació 1: es desdoblarà la classe per tal de fer el màxim de tirades. Adaptació 2: en funció de l’edat dels alumnes s’utilitzarà una pilota d’escuma, de plàstic, pilota de bàsquet o medicinal (2 kg).

  • Activitat de llançament de javelina: amb javelina adaptada. Anirem anotant les distàncies amb un guix a terra i la inicial de cada alumne. Adaptació 1: es tracta d’un material adaptat que s’ha preparat amb xurros de piscina, simulant una javelina. En funció de l’edat podem utilitzar un bastó fi de ferro, un pal d’escombra, etc.

  • Estiraments i higiene personal.
 • SESSIÓ 4:

  • Escalfament: els alumnes es repartiran per la pista i hauran d’anar imitant els diferents salts (lateral, dreta, esquerra, cap enrere) que fa el docent. A continuació, es passarà el rol als alumnes. Seguirem amb els estiraments establerts per dia de salts. Adaptació 1: si algun alumne no vol tenir el rol de fer els salts per tal que l’imitin, l’adult o un altre company ho farà.

  • Activitat de salt de llargada: preferiblement en un sorral o zona de gespa. Se’ls ensenya la tècnica de salt de llargada. Cada alumne podrà fer fins a 10 salts. Adaptació 1: no importa la distància aconseguida, es busca practicar la tècnica de salt i el respecte a la norma de no trepitjar la línia base. Adaptació 2: no importa si no s’utilitza la tècnica.

  • Activitat de salt amb peus junts: prèviament s’explica la tècnica i es fa una exemplificació. Ho faran per parelles i es guiaran per les línies rectes de la pista. Primer saltarà un i l’altre, amb un guix, marcarà fins a on ha arribat el company. Sempre mesuraran el taló. Després canvien el rol. Adaptació 1: no importa la distància aconseguida, es busca practicar la tècnica de salt i el respecte a la norma de no trepitjar la línia base. Adaptació 2: es podran fer impuls fent dues passes.

  • En acabar, estiraments i higiene personal.
 • SESSIÓ 5:

 • Primerament anticiparem la sessió d’atletisme i recordarem tot el que s’ha treballat en la sessió anterior. Posteriorment realitzarem l'activitat:

  • Escalfament: la idea és fer 4 voltes a la pista seguint al docent. La primera i la segona amb ritme lent; la tercera amb ritme moderat; finalment, la quarta, al ritme que cada alumne decideixi. A continuació, estiraments.

   Adaptació: es tindran en compte les dues primeres voltes. La tercera i quarta seran opcionals.

  • Entrenament cursa de velocitat: amb 2 equips. Sortiran desdoblats. Es posaran a la línia de l’extrem del camp amb els peus junts i les mans damunt dels genolls (posarem dos cons). Sortiran desdoblats i aniran d’un extrem de la pista a l’altre. Descansaran entre carrera i carrera i aniran a beure aigua quan faci falta, explicant la importància d'hidratar-se.

   Adaptacions:
   - Reduir la distància fins a la meitat del camp o menys.
   - L’adult o algun company els acompanyaran en la carrera, posant-se al costat dels que tinguin més dificultat per tal de motivar-los.

  • Entrenament cursa d’obstacles: fem el mateix que abans, però afegint 5 tanques separades per 1’5 m aproximadament. Les tanques es faran amb cons i piques amb uns 40 cm d’alçada.

   Adaptacions:
   - Afegir únicament 3 tanques.
   - Reduir la distància fins a la meitat del camp o menys amb un dels dos grups.
   - Reduir l’alçada de las tanques o únicament dibuixar una línia al terra que han de saltar.
   - L’adult o algun company els acompanyaran en la carrera, posant-se al costat dels que tinguin més dificultat per tal de motivar-los.

  • Estiraments i higiene personal.
 • SESSIÓ 6:

 • Igual que amb la resta de sessions, començarem anticipant la sessió i fent un recordatori sobre el que vam treballar en les sessions anteriors. Posteriorment realitzarem l'activitat:

  • Escalfament: farem un escalfament guiat imitant al docent que es desplaçarà per la pista estirant cames, braços, canviant el ritme de la marxa, fent petits salts, desplaçaments laterals, reptacions, etc. Un cop han vist l’exemple els infants prenen el rol de l’adult.

  • Activitat de racons: prèviament, els adults hauran preparat la pista amb racons amb les diferents proves (llançament de pes i de javelina, salt de llargada i amb peus junts i cursa de velocitat i d’obstacles). Es presentaran els diferents espais i els seus respectius materials. Els alumnes podran triar les proves que vulguin practicar, però es recomana que les practiquin totes almenys una vegada. En la prova de llançament, si s’utilitza la pilota medicinal, sempre hi haurà un adult.

  • Estiraments i higiene personal.

  Farem fotos dels diferents espais i com són les proves per si els hem de recordar abans de la sortida.

  Fase 2: Reconeixement del parc o jardí on es farà l'activitat

  Aquesta sessió està pensada per realitzar-la com a màxim amb un grup de 25 alumnes. En cas que en siguin més, haurem de fer grups i desdoblar activitats. En cas de tenir més alumnes, s’explica a cada alumne en quin grup anirà i que el dia de l’olimpíada se’ls donarà una etiqueta identificativa. Els grups els podran fer els mateixos alumnes.


  El dia abans de la sortida es visitarà el parc o jardí seleccionat amb el grup. Un cop s’arriba al parc o jardí, es fa un petit recorregut i després es busca alguna de les zones recomanades per a usos educatius. Allà es presenta el parc in situ i es recorden les seves característiques, particularitats i els perills a tenir en compte. Tots aquests aspectes es poden trobar explicats en les fitxes de cada parc. Allà tornarem a recordar el dia i la durada (tot el matí), la roba que hauran de portar aquell dia, l’avituallament (aigua, fruita, etc.).


  Posteriorment es tornarà a fer un recorregut pel parc o jardí i es decidirà on es poden fer les diferents proves. Pot estar bé que siguin els alumnes els que vagin dient on creuen que seria el lloc més idoni per realitzar-les. Tornem a parlar sobre la importància de l’escalfament per tal d’evitar lesions i sobre la importància de complir les normes i les regles durant la jornada.


  Un cop s’ha decidit les zones on es realitzaran les diferents proves, podem mirar de fer un mapa o un plànol a mà, fer fotografies, etc., per tal que els alumnes ho interioritzin. També es poden preparar cartells prèviament on s’indiqui on es realitzarà cada prova (pot ser bo per als més petits).

  Fase 3: Desenvolupament de l'activitat

  Ja ha arribat el gran dia, el dia de les Olimpíades.

  Les proves que realitzarem són:


  1. Llançament de pes.
  2. Llançament de javelina.
  3. Salt de llargada.
  4. Salt amb peus junts.
  5. Cursa de velocitat.
  6. Cursa d’obstacles.

  Ens dirigim cap al parc o jardí i un cop arribem tornem a recordar on es realitzaran les diferents activitats. Una bona idea, a part d’afegir cartells, és anar deixant el material a cada zona. cal destacar que podem realitzar l’activitat 1, 2, 3 i 4 en una mateixa zona, d’aquesta forma no ens haurem de desplaçar per l’espai, sobretot amb els més petits. Tot i això, amb els més grans recomanem que s’utilitzin diferents espais per tal de conèixer i aprofitar millor el parc o jardí. Els materials els pot portar el docent prèviament o que siguin els propis alumnes els que els portin entre tots.


  La idea és realitzar les proves una per una i ens podem plantejar desdoblar-les. Podem plantejar al grup anar apuntant els resultats de cada alumne/a, o no (ho decideix el docent). Nosaltres recomanem que no es faci, ja que no busquem una competició, sinó gaudir del parc o jardí amb els companys/es, però entenem que per als més grans pot ser una motivació. Alhora, podem aprofitar per treballar les mesures geomètriques, la numeració, etc.


  En el desenvolupament de les sessions podeu trobar el desenvolupament de cadascuna de les proves i les seves adaptacions en funció de l’edat. Recomanem fer les proves seguint l’ordre que plantegem. També seria recomanable realitzar una activitat d’escalfament (es pot fer alguna de les que trobeu en les sessions) i estirament tant a l’inici com al final. Recordar la importància de menjar abans i després de la jornada i beure aigua abans, durant i després. Prioritzarem la seguretat del grup abans que l’activitat (ho valorarà el docent). Abans de realitzar cada prova podem demanar a un alumne o grup d’alumnes que expliquin les normes i l’organització o inclús que cada grup d’alumnes tingui la responsabilitat d’organitzar, preparar i explicar una determinada prova per a la resta. Un exemple per als més grans seria fer 6 grups i que cada grup prepari el cartell d’una prova, porti els materials, s’informi sobre les normes, o inclús que decideixin el lloc on es farà la prova (prèviament el docent dona el consentiment), i després fer l’explicació davant dels altres grups. Hi ha multitud de possibilitats organitzatives, que les decidirà el docent en funció de les característiques del grup i l’edat dels infants.


  Es recomana fer fotografies o algun vídeo per treballar en l’activitat posterior a la visita, per tal de compartir-ho amb altres docents o grups d’alumnes, o bé amb les famílies.


  Fas 4: Cloenda de l'activitat

  Un cop acabada la jornada es planteja realitzar una reflexió on parlem per exemple sobre el procés que hem dut a terme fins arribar a fer les proves, de si hem complert les normes o no, si hem col·laborat, com ens hem sentit, quina prova ens ha agradat més, quina ens ha agradat menys, com ha estat organitzar les proves...