EduParcGirona
Projecte guanyador de la 17ª Convocatòria de la Beca Josep Pallach

Els periodistes de Girona

MATERIALS NECESSARIS

Ordinador i pissarra digital, diaris de Girona, fulls o llibreta, llapis, colors, goma d’esborrar, càmera de fotos, tisores i cola d’enganxar.

Justificació de l'activitat

L’activitat que plantegem està dedicada al fotògraf de premsa Pablo García Cortés. L’any 2013, com a homenatge, l’Ajuntament de Girona va decidir posar-li aquest nom a un parc de la ciutat. Conegut popularment com a “Pablito”, va néixer a Almeria l’any 1922 i va morir el 1999 a Girona, on va treballar com a fotògraf oficial de premsa del Govern Civil de Girona fins que es va jubilar. Va ser l’autor de materials de gran qualitat per recordar la història i la crònica de les comarques gironines.


Per tal que els coneixements que s’aprenen a l’escola siguin útils i significatius, és necessari que existeixi una interacció entre l’escola i la realitat exterior. Així doncs, l’objectiu és apropar l’alumnat a la societat per tal que adquireixi coneixements i capacitats d’anàlisi a través de diferents mitjans de comunicació.


A partir de la biografia de Pablo García Cortés volem introduir i treballar amb els alumnes la lectura, la comprensió i l’escriptura de textos periodístics, a partir de les notícies del Diari de Girona, ja que és un tema molt interessant que apropa l'infant a la realitat i l’ajuda a construir el seu propi criteri crític, a més a més de potenciar la seva comprensió lectora, expressió escrita i fomentar el gust per la lectura. Alhora, es procura animar els alumnes a realitzar les seves pròpies creacions per tal de potenciar la seva creativitat i originalitat.


Objectius

Per als més petits

 • Conèixer qui era Pablo García Cortés.
 • Conèixer i observar què és un diari i per a què s’utilitza.
 • Treballar la notícia i identificar les seves parts.
 • Comprendre la finalitat d’una notícia.
 • Elaborar o inventar una petita notícia.
 • Realitzar fotografies per a una notícia.
 • Treballar de forma cooperativa.

Per als més grans

 • Aprendre i conèixer la biografia de Pablo García Cortés.
 • Llegir i comprendre el contingut de diferents notícies de l’entorn.
 • Identificar les característiques, l’estructura i les parts d’una notícia.
 • Realitzar fotografies adients a la notícia redactada.
 • Utilitzar correctament les normes ortogràfiques, els signes de puntuació i tenir cura de la presentació.
 • Conèixer la finalitat dels textos periodístics i els tipus de gèneres que existeixen.
 • Participar de forma activa i cooperativa en les activitats respectant el torn de paraula i les diferents opinions.

Explicació de l'activitat

Fase 1: Activació de coneixements previs: Activitat prèvia a la visita

Començarem l’activitat presentant la biografia de Pablo García Cortés. Amb els més petits el docent pot fer una mica d’explicació explicant la seva vida, què va fer i la seva importància per a la ciutat de Girona. Amb els més grans es planteja que facin recerca sobre la seva biografia i bibliografia (escrits i fotografies) per grups de treball i que posteriorment en facin una exposició davant del grup. Un cop han acabat les exposicions podem plantejar de crear un únic document a partir de les produccions de tots els grups. La idea és acabar fent una reflexió sobre la importància que va tenir per a la ciutat de Girona i la seva història.A partir d’aquí presentem el Diari de Girona. Deixem que experimentin amb ell, el mirin, el fullegin, observin el format, el tacte, les seves parts, les fotografies, els colors, els textos, el tipus de lletra... Posteriorment fem la reflexió amb el grup i expliquem què és un diari, les seves parts, la finalitat, els preguntem si a casa llegeixen el diari, si alguna vegada n’han llegit algun, quins coneixen, etc.


A partir d’aquí introduïm el concepte notícia i la seva finalitat, les parts i les característiques, a partir d’alguna de les notícies del diari.


ALS MÉS GRANS EXPLIQUEM:

 • La definició de notícia.
 • Les parts de la notícia (titular, subtítol, entradeta, cos, imatge i peu d’imatge) i les seves característiques.
 • La importància d’escriure el text amb una visió objectiva i de la veracitat de la notícia.
 • La importància que el text sigui clar i entenedor, amb bona coherència i cohesió i respectant les normes ortogràfiques i els signes de puntuació.
 • El contingut de la notícia ha de respondre a les 6 preguntes: què, qui, on, quan, com i perquè.

Fase 2: Reconeixement del parc o jardí on es farà l'activitat

Un cop s’arriba al parc o jardí es fa un petit recorregut i després es busca alguna de les zones recomanades per a usos educatius. Allà es presenta el parc in situ i es recorden les seves característiques, particularitats i els perills a tenir en compte. Tots aquests aspectes es poden trobar explicats en les fitxes de cada parc.


Fase 3: Desenvolupament de l'activitat

AMB ELS MÉS PETITS

Conjuntament amb l’ajuda i suport dels docents els plantegem inventar una notícia sobre alguna cosa del parc o jardí on es troben. Ho faran en gran grup. Podem portar el Diari de Girona i llegir petites notícies per tal de fer exemplificacions i anticipar l’activitat.

 1. Primer hem de triar el tema. El docent els va guiant i els va donant idees a partir d’una reflexió en gran grup. Preguntem al grup de què creuen que podem parlar a partir del que veuen o experimenten. Els podem deixar que passegin una estona lliurement pel parc o jardí. També els podem fer preguntes com ara: creieu que hi ha suficients bancs en aquest parc? El parc té suficients arbres i plantes? Hi ha algun animal en aquest parc? Quins perills hi podem trobar?

 2. A continuació anem apuntant aquelles idees que van sortint i entre tots/es en trien una.

 3. A partir d’aquí es torna a parlar de les parts de la notícia i entre tots elaborem una petita noticia (en funció de la realitat del grup, l’edat, capacitats, etc., es fa una notícia més breu o més llarga).

 4. Primer la plantegem de forma oral i posteriorment l’escrivim entre tots/es o bé la va escrivint el docent.

 5. Després els plantegem realitzar una o més fotografies que estiguin relacionades amb la notícia. Les han de decidir entre tots/es. També poden afegir un dibuix.

 6. Un cop acabada fem la lectura en gran grup.

AMB ELS MÉS GRANS

Plantegem inventar una noticia sobre alguna cosa del parc o jardí o sobre algun aspecte de la ciutat de Girona. Ho faran en petits grups de màxim 4 alumnes. Podem portar el Diari de Girona i llegir notícies per tal de fer exemplificacions i anticipar l’activitat.

 1. Primer hem de triar el tema. El docent els va guiant i els va donant idees a partir d’una reflexió en gran grup. Preguntem al grup de què creuen que podem parlar a partir del que veuen o experimenten. També podem plantejar diferents temàtiques i fets actuals de la ciutat de Girona. Els podem deixar que passegin una estona lliurement pel parc o jardí i vagin reflexionant en petit grup.

 2. A continuació, cada grup va apuntant aquelles idees que van sortint i entre tots/es en trien una.

 3. A partir d’aquí es torna a parlar i recordar el concepte notícia, les seves parts i les seves característiques. És molt important recordar i deixar clares les parts de la notícia, la importància que el text tingui una bona coherència i cohesió, bona presentació, i es tinguin en compte les normes ortogràfiques i els signes de puntuació.

 4. Seguidament es proposa que la plantegin de forma oral i que posteriorment l’escriguin entre tots/es.

 5. Un cop acabada han de realitzar una fotografia que estigui relacionada amb la notícia. Si no es pot fer en el parc, se’ls demana que la facin fora de l’horari escolar o bé es busca la manera de fer-la des de l’escola.

Fase 4: Cloenda de l'activitat

AMB ELS MÉS PETITS

 1. Un cop hem acabat de fer la notícia la llegim i parlem dels aspectes positius, els aspectes a millorar, sobre què ens ha semblat o bé si es podria millorar, etc.

 2. Demanem als alumnes que pensin altres temes que els interessin i els proposem fer una altra notícia, a l’escola, sobre un tema diferent.

 3. Fem una reflexió final sobre l’activitat.

 4. Recomanem compartir aquesta notícia a la web o blog de l’escola, o bé amb altres grups de l’escola o familiars.

AMB ELS MÉS GRANS

 1. Un cop han acabat de fer la notícia, cada grup exposa la seva notícia als altres. La resta de grups valoren els aspectes positius, els aspectes a millorar (si la notícia té una bona estructura i totes les parts que ha de tenir, si la fotografia és adequada…), què els ha semblat, quina els ha agradat més i per quin motiu, quina han trobat més interessant... Podem plantejar que passin la notícia a ordinador i facin la lectura amb la pissarra digital, d’aquesta manera també podran comentar si té una bona coherència, cohesió, si s’han respectat les normes ortogràfiques i els signes de puntuació.

 2. Per grups plantegem un altre tema d’interès sobre la ciutat que als alumnes els generi curiositat o interès i el deixem anotat per seguir treballant el text periodístic a l’escola.

 3. Recomanem que puguin compartir aquesta notícia a la web de l’escola, al blog, o bé amb altres cursos de l’escola o familiars.

Variants de l’activitat per ampliar coneixements

 • Seguir treballant els gèneres periodístics (informatiu, d'opinió, mixte...). A partir del nou tema d’interès es planteja que triïn un gènere periodístic, en busquin les parts i característiques i en realitzin un. El procediment a seguir amb l’activitat serà el mateix que el del dia que la van realitzar al parc o jardí.
 • Podem proposar que facin un telenotícies: per grups s’inventen una notícia i la graven. Es pot crear un photocall semblant a una pantalla de televisió, o bé utilitzar el Chroma per a gravar-ho amb un fons concret.
 • Una altra idea és crear una secció anomenada “El telenotícies de l’escola”, on cada setmana, o bé quinzenalment o mensualment, els alumnes de Cicle Superior elaboren notícies sobre fets que passen a l’escola i a l’entorn (excursions, manualitats, guanyadors/es de concursos, projectes realitzats de les diferents classes, aniversaris d’alumnes o docents…). Dins d’aquesta secció es pot crear una petita subsecció anomenada “Veritat o mentida” amb un llistat de notícies de l’entorn (totes vertaderes menys una que és inventada i falsa) i que els alumnes de l’escola diguin quina de les notícies creuen que és la falsa.
 • És molt important que els alumnes desenvolupin les seves competències per a un bon ús de les tecnologies digitals, ja que la societat on vivim és digital i exigeix als seus ciutadans que la utilitzin bé. Només les persones que tenen aquestes competències tenen la possibilitat d’aprofitar-les per tal de desenvolupar-se millor, adaptar-se millor, etc. És per això que plantegem crear un blog o un portafoli d’aula com a complement de l’activitat, ja que aquest ofereix als alumnes la possibilitat de publicar i compartir tot allò que han elaborat durant l’activitat, a més de compartir l’experiència i parlar de temes del seu interès. A més, els permet accedir a la informació publicada i participar en el blog, de manera que es potencia la interacció entre el mestre i l’alumnat i també entre els mateixos alumnes.
 • Es pot donar diferents titulars i fotografies retallades i que trobin quin titular correspon a cada imatge.
 • Inventar el titular a partir d’una notícia.
 • Fer el dibuix o cercar una imatge adequada per a una notícia.
 • Escriure una notícia a partir del titular, o bé a partir d’una imatge o fotografia.
 • Cercar al diari notícies relacionades amb algun tema determinat.