EduParcGirona
Projecte guanyador de la 17ª Convocatòria de la Beca Josep Pallach

Fotografiem Girona

MATERIALS NECESSARIS

Ordinador, pissarra digital i càmeres fotogràfiques.

Justificació de l'activitat

Girona m’enamora! És un dels himnes de la ciutat i no és per a menys. La ciutat de Girona és una ciutat amb un encant i una bellesa especials que la fan única. Cada any milers de turistes vénen a visitar-la i es deixen perdre pels seus carrers, monuments, espais, racons, parcs i jardins. Les persones que som de la ciutat, per molts anys que passin, mai ens cansem de recórrer-la. Girona és una ciutat molt acollidora i en la qual ràpidament et sents un ciutadà més. És per aquesta raó que plantegem realitzar una activitat en la qual, a partir de la fotografia, volem que els alumnes aprenguin a representar, comunicar i expressar la bellesa dels diferents parcs i jardins de la ciutat.


La fotografia és un contingut que es treballa molt a les escoles i sovint es dona per fet que tothom sap fotografiar. Però, tothom sap fer bones fotografies? Creiem que amb activitats com aquesta els alumnes podran practicar amb els elements de la fotografia i també aprendre a interpretar-les, amb l’objectiu d’ampliar la seva capacitat d’observació, d'expressió, la seva imaginació i creativitat, a més a més d’estimular la percepció visual i òculo-manual. Alhora, es pretén valorar la fotografia com un llenguatge artístic; és a dir, una forma de comunicar-se i expressar-se.


L'activitat inclou també un component social, ja que permet que els alumnes puguin aproximar-se al patrimoni cultural a partir del seu entorn més proper, com ara els parcs i jardins de la ciutat de Girona.


Objectius

Per als més petits

 • Vivenciar el concepte de fotografia.
 • Conèixer què és una càmera fotogràfica.
 • Conèixer les parts d’una càmera fotogràfica a partir de l’experimentació i el dibuix.
 • Representar sentiments i emocions a partir de la fotografia.
 • Expressar oralment el contingut d’algunes fotografies.
 • Participar activament en les activitats.

Per als més grans

 • Conèixer què és una fotografia i per a què serveix.
 • Apreciar la importància de la fotografia i la relació que té amb el nostre patrimoni cultural.
 • Conèixer l’evolució de les càmeres fotogràfiques.
 • Conèixer la història de les màquines fotogràfiques.
 • Conèixer les parts d’una càmera digital.
 • Conèixer els elements de la fotografia i portar-los a la pràctica.
 • Valorar les creacions dels altres de forma crítica, amb respecte i tolerància.
 • Entendre la fotografia com un mitjà d’expressió i comunicació.

Explicació de l'activitat

Fase 1: Activació de coneixements previs: Activitat prèvia a la visita

Recomanem iniciar l’activitat mirant el vídeo que hi ha a l'apartat de recursos anomenat: Girona m’enamora! Consta d’un recull de fotografies de la ciutat acompanyat d’una sardana de la Cobla La Principal de la Bisbal (Polifònica de Puig-Reig).


A partir d’aquí, podem començar l’activitat preguntant per exemple: què és una fotografia? Per a què serveixen? Feu fotografies normalment? En quins moments feu fotografies? Només hi ha fotografies de persones? Quina funció social té la fotografia? Etc. Generem un debat i reflexió per saber què en pensen i quins coneixements previs en tenen. Podem anar anotant tot allò que va sortint. En funció de l’edat escollim les preguntes que més s’adaptin.


A continuació presentem la càmera fotogràfica. Podem començar explicant la definició, la seva història, com ara està atribuïda a Leonardo Da Vinci i que es basa en un objecte que en principi només servia per a visualitzar o dibuixar objectes, que a l’any 1827 el francès Nicéphore Niépce XIX va obtenir la primera fotografia de la història, etc.


Amb els més petits podem passar directament a visualitzar els vídeos on es veu l’evolució de les càmeres de fotogràfiques, presentant la càmera i després parlant sobre com han canviat i evolucionat amb el pas del temps.


Amb els més grans podem demanar que facin una recerca per grups sobre la història de la càmera de fotos i que exposin tot allò que han trobat a la resta del grup, o bé es poden visualitzar els vídeos.Seguidament, podem agafar una càmera digital i identificar-ne les parts fonamentals: objectiu, visor, botó de tret, flaix i targeta de memòria. Amb els més petits podem fer un dibuix de la càmera digital i escriure les seves parts. També recomanem explicar als alumnes que aquest és un material car i delicat i que han de tenir cura d’ell.


Per acabar, podem partir de la frase atribuïda a Ansel Adams, que diu: “Una fotografía no se toma, se hace” i preguntar als alumnes què creuen que vol dir. A partir d’aquí, es pot parlar sobre els elements de la fotografia, és a dir, què hem de tenir present per tal de realitzar una bona fotografia. Recomanem els següents elements:


1. Enquadrament: és l'espai de captura d'una imatge que es fixa mitjançant l'objectiu d'una càmera. Per mitjà de l'enquadrament decidim què apareix i què no apareix a la fotografia que realitzem. Segons com col·loquem la càmera, l'enquadrament serà horitzontal (foto apaïsada) o vertical (foto allargada).


2. Composició: és la forma amb què el fotògraf disposa els objectes i subjectes dins d'un enquadrament. La composició seria com organitzem la foto per tal de comunicar millor allò que volem transmetre o capturar. Per compondre una fotografia cal, en primer lloc, tenir en compte els elements del nostre interès i que reflexen el missatge que volem comunicar. La composició també implica saber en quin moment hem de capturar la imatge.


3. Subjecte principal: és l’objecte, la persona o grups de persones, l’animal o animals, situació, lloc o moment que ens interessa fotografiar. El subjecte principal ha d’ocupar una posició estratègica dins la composició i l'enquadrament, i al voltant d'ell s'ordenen els altres elements.


4. Fons: és l'espai visual que està darrere o que acompanya el subjecte principal fotografiat. Està relacionat amb la profunditat de la imatge. El subjecte fotografiat pot ser augmentat o disminuït en funció del tipus de fons. Per aquesta raó és molt important realitzar el fons que determini allò que volem representar. Per exemple, si la imatge principal és un arbre d’un parc o jardí, aquest no pot ser disminuït.


5. El pla i els tipus de plans: el pla es refereix a la proporció del subjecte principal en relació amb l'enquadrament i depèn de la distància focal i de l'enfocament.


Els tipus de plans que recomanem treballar són aquests (tot i que en trobem molts més):


 • Pla general: per mostrar grans escenaris, com paisatges o multituds. Angle de visió ampli.
 • Plànol general curt: segueix utilitzant un angle de visió ampli, però es centra en un subjecte específic, restant importància a la resta.
 • Plànol general mitjà: es redueix encara més el camp de visió. Quan el subjecte principal són edificis, persones o animals, capta les seves figures completes.
 • Pla sencer: el subjecte principal apareix complet en l'enquadrament, ajustat a les vores de l’enquadrament.
 • Pla mig: l'enquadrament retalla al subjecte principal a l'alçada de la cintura.
 • Pla mig curt: recull el cos des del cap fins a la meitat del pit.
 • Primer pla: es concentra en la cara i no dona importància al fons.

Un cop hem presentat aquesta informació, els alumnes la poden anotar o únicament fer el treball oral (ho decideix el docent). A continuació, podem buscar fotografies que tinguem de moments i experiències de l’escola i analitzar-les, o bé realitzar fotografies en aquell mateix moment, tenint en compte els diferents elements de la fotografia. A continuació, podem projectar-les amb l’ordinador i la pantalla digital.


Tot seguit, els expliquem que anirem a un parc o jardí (o parcs i jardins) de la ciutat de Girona a fer diferents fotografies per tal de practicar tot allò que s’ha treballat.


Fase 2: Reconeixement del parc o jardí on es farà l'activitat

Un cop s’arriba al parc o jardí, es fa un petit recorregut i després es busca alguna de les zones recomanades per a usos educatius. Allà es presenta el parc in situ i es recorden les seves característiques, particularitats i els perills a tenir en compte. Tots aquests aspectes es poden trobar explicats en les fitxes de cada parc. Es recomana triar almenys un parc o jardí on es faci l’activitat prèvia per tal que el coneguin a fons. Posteriorment, si es vol visitar altres parcs i jardins per a fer més fotografies, es pot fer una presentació més general.


Fase 3: Desenvolupament de l'activitat

Amb els més petits plantegem:


 1. Un cop el grup ja està al parc o jardí seleccionat tornem a recordar de forma general tot allò que s’ha parlat en l’activitat prèvia a la visita.

 2. Es demana als alumnes que es distribueixin lliurement per l’espai i que realitzin diferents fotografies sobre allò que veuen, els interessa, els agrada o que vulguin compartir del parc o jardí.

 3. Amb el grup sencer els plantegem realitzar fotografies expressant diferents sentiments i tenint en compte el fons de la imatge en funció del sentiment que volem representar. Es poden representar l’alegria, la tristesa, la por, la ràbia, la indiferència, etc. Per exemple, per representar l’alegria, el fons podria ser d’unes flors de color groc, etc.

Amb els més grans plantegem:


 1. Reunir a tot el grup i fer una reflexió i recordatori sobre tot allò que s’ha treballat en l’activitat prèvia, sobretot de tot allò que té relació amb els elements de la fotografia.

 2. A continuació, els deixem distribuir-se lliurement per l’espai amb la consigna que han de realitzar diferents fotografies, tenint en compte els elements com ara l’enquadrament, la composició, el subjecte principal i el fons. Alhora, els demanarem que facin diferents fotografies on han de sortir els diferents tipus de plans (pla general, plànol general curt, plànol general mitjà, pla sencer, pla mig, pla mig curt i primer pla).

 3. Un cop han acabat, també es pot plantejar, als més grans, fer l’activitat de realitzar fotografies expressant diferents sentiments i tenint en compte el fons de la imatge en funció dels sentiment que volem representar. No els donem exemples dels sentiments a representar, així després podrem analitzar quins sentiments han sortit més, quins menys, i per quin motiu.

OBSERVACIONS: Pel que fa a la distribució dels grups, es farà per parelles o de forma individual, la qual cosa es decidirà en funció del nombre de càmeres digitals que tinguem. Els podem demanar que portin càmeres de casa, ja que la recomanació és tenir una càmera per parella. Si no és possible, es fan els grups en funció de les càmeres que tinguem.


Fas 4: Cloenda de l'activitat

Amb els més petits es pot fer una cloenda compartint l’experiència a partir de la reflexió oral, on poden explicar com s’han sentit, si els ha agradat o no, explicar les fotografies que han fet, etc. També podem fer diferents preguntes per tal de valorar què han après dels diferents conceptes tractats, com ara les parts d’una càmera, els sentiments, etc.


Per acabar, els expliquem que a l’aula farem un recull de totes les fotografies per poder visualitzar-les i comentar-les tots junts. Podem proposar imprimir-ne algunes i penjar-les en un racó de la classe.


Amb els més grans, un cop han realitzat les activitats, es fa una reflexió final de l’activitat i un tancament. Cal recordar tots els aspectes i temes tractats en l’activitat prèvia i durant l’activitat. Els dies posteriors a la visita se segueix reflexionant sobre allò que s’ha parlat i els diferents alumnes o grups d’alumnes exposen les seves fotografies davant la resta del grup. La resta d’infants valora les imatges, i expressen si creuen que han tingut en compte o no els elements de la fotografia, comenten què expressen les diferents fotografies, què els fan sentir, què els aporta cadascuna, etc.


Una opció seria compartir aquesta activitat amb la resta de grups de l’escola o amb les seves famílies. Recomanem que, a partir d’aquesta experiència, el docent pugui estirar tots els temes que han pogut anar sortint per tal de realitzar alguna de les activitats proposades per ampliar coneixements.


Per ampliar coneixements

 • Parlar sobre els gèneres fotogràfics (fotografia publicitària i comercial, de premsa, documental, científica, artística...). A continuació, veure diferents fotografies i definir el gènere de cadascuna d’elles o realitzar fotografies de diferents gèneres per la ciutat de Girona.
 • Sabíeu que el cinema i la fotografia estan molt relacionats? Podeu visitar el Museu del Cinema de Girona.
 • Amb els més grans, si es disposa de càmera reflex, es pot treballar els principis tècnics i el funcionament dels tipus de lent, el diafragma, l’obturador, el sensor, el visor, la pantalla LCD, etc.
 • Presentar programes de tractament d’imatges, on els alumnes poden aplicar dibuixos, augmentar, disminuir, retallar, moure o girar la imatge, modificar colors, augmentar o disminuir el contrast, afegir textos, filtres, etc.
 • Crear significats a partir d’una fotografia realitzada durant la sortida. Es pot plantejar que imaginin una història o descriguin una imatge a partir d’una fotografia.
 • Podem visualitzar fotografies artístiques de diferents autors de Girona.
 • Crear una càmera obscura (o cambra fosca). Per a fer-ho es necessita: una llauna de refresc oberta per una cara, paper vegetal i goma eslàstica. Es fa un forat al fons la llauna, just al centre, i a la cara oberta de la llauna es posa el paper vegetal que aguantarem amb la goma elàstica. Llavors, es pot realitzar una fotografia.