EduParcGirona
Projecte guanyador de la 17ª Convocatòria de la Beca Josep Pallach

Els arbres de Girona

MATERIALS NECESSARIS

Càmera digital, lupa, corda, paper, llapis, colors, i per als més grans una graella de recollida de dades.

Justificació de l'activitat

Volem dedicar aquesta activitat als arbres de Girona amb l’objectiu de conscienciar les futures generacions sobre la importància que tenen per als éssers vius i, en especial, la seva funció i tot allò que ens aporten. Sempre relacionem els arbres amb la natura, els boscos i les muntanyes, però per sort, la nostra ciutat té molts arbres, amb característiques comunes i diferències significatives entre ells.


Podem fer servir aquesta gran varietat i quantitat d’arbres per conèixer els diferents arbres que trobem a la ciutat de Girona, a més de treballar diferents valors a partir de l'observació, la descripció, l'anàlisi i la diferenciació dels diferents arbres que trobem en els parcs i jardins de la ciutat de Girona.


Considerem que per poder conscienciar als alumnes de la problemàtica mundial dels arbres, primer hem de conèixer allò que tenim i ser capaços d’observar, experimentar, manipular i apreciar les semblances i diferències entre el que observem. D’aquesta manera podran adquirir nous coneixements partint d’experiències prèvies reals i significatives. Cal destacar que el dia 28 de juny és el Dia Mundial de l’Arbre. Podem aprofitar per realitzar l’activitat uns dies abans i posteriorment celebrar aquest dia tan important.


Objectius

Per als més petits

 • Observar i comparar els diferents arbres que trobem en l’entorn (semblances i característiques).
 • Comprendre la importància dels arbres per als éssers vius.
 • Observar i identificar les parts d’un arbre (arrels, tronc, branques, fulles, fruits i copa).
 • Fer un llistat dels diferents tipus d’arbres que trobem en l’entorn i saber diferenciar els més habituals a Girona.
 • Realitzar la descripció dels arbres de la llista (forma, color, olor, textura, mida, color i forma de les fulles).
 • Dibuixar i pintar arbres.
 • Crear un collage a partir d’elements naturals que trobem al terra del parc (fulles, petites branques, llavors, flors…).

Per als més grans

 • Observar i comparar els diferents arbres que trobem en l’entorn (semblances i característiques).
 • Observar i identificar les parts d’un arbre (arrels, tronc, branques, fulles, fruits i copa).
 • Comprendre i reflexionar sobre la importància dels arbres per als éssers vius.
 • Elaborar una graella a l’aula dels diferents tipus d’arbres que coneixem de l’entorn i saber diferenciar els més habituals a Girona.
 • Observar els arbres que trobem al parc o jardí, anotar-los en una segona graella i fer una comparativa d’aquesta amb la graella feta a l’aula per valorar i reflexionar sobre la diferència entre el treball que es pot fer a l’aula i el que es pot fer observant i experimentant en primera persona.
 • Realitzar una descripció acurada dels arbres que hem trobat al parc al parc (forma, color, olor, textura, mida, color i forma de les fulles) i complementar-la amb fotografies, imatges o fotografies.
 • Dibuixar i pintar arbres.
 • Crear un collage a partir d’elements naturals que trobem al terra del parc (fulles, petites branques, llavors, flors…).
 • Exposar de forma oral davant del grup la informació que han extret dels diferents arbres de l’entorn.

Explicació de l'activitat

Fase 1: Activació de coneixements previs: Activitat prèvia a la visita

En primer lloc, es valorarà els coneixements previs que té l’alumnat vers els arbres de la nostra ciutat. Podem introduir el concepte arbre amb preguntes com ara: què és un arbre? Per a què serveix? A Girona tenim molts o pocs arbres? Sabeu quins arbres tenim a prop? Proposem sortir al pati de l’escola o fora de l’escola i observar i tocar els diferents arbres que tenim a l’entorn més proper. En cas de no poder sortir, proposem observar imatges o visualitzar algun vídeo sobre els arbres i plantejar diferents preguntes com ara: tots els arbres són iguals? Quines diferències tenen? Quines parts veiem? Quines no veiem? Tenen la mateixa forma? I la mateixa alçada? I l’amplada? Tots tenen fulles? I flors?


Amb els més petits proposem fer un llistat de tots aquells arbres que trobem a l’entorn més proper i fer fotografies o buscar-les a Internet per tal d’anar-los catalogant. Després, de forma oral podem descriure les formes, els colors, les textures, la mida i color de les fulles, com és el tronc, l’alçada, l’amplada, etc. La idea és acabar de contestar les preguntes anteriors. Un cop hem realitzat aquesta descripció podem passar a parlar de forma oral sobre les seves parts (arrels, tronc, branques, fulles, etc.), i fer una descripció més acurada.


Amb els més grans, proposem ampliar l'activitat fent recerca bibliogràfica sobre les característiques dels arbres, les seves funcions, els tipus d’arbres, la importància que tenen, els canvis que pateixen durant l’any, etc. A partir d’aquesta recerca també es busca que apareguin nous continguts com ara la fotosíntesi, la desforestació, els beneficis que tenen per a la salut, els diferents usos que tenen, etc.


La idea és acabar fent una reflexió final on els alumnes expressin tot allò que saben en relació als arbres i ho puguin compartir en gran grup.


A continuació, passem a l’entorn més proper. Preguntem als alumnes si saben quins arbres podem trobar a Girona i on els podem trobar. De forma oral iniciem una reflexió i valorem els coneixements previs. A continuació, per grups de treball els proposem fer un llistat de tots els arbres que coneixen. Si els costa fer la llista, poden buscar en els diferents llibres i revistes de la biblioteca o bé a Internet. Un cop han acabat, la idea es posar-los en comú i fer un llistat conjunt amb el grup sencer. Al final es pot valorar quins s’han repetit més, quins menys, quins ens hem pogut deixar, etc.


Seguidament els proposem anar a visitar un parc o jardí de la ciutat amb l’objectiu d’observar arbres per tal d’ampliar i complementar els coneixements previs que tenen sobre el tema. Seguidament, es presentarà l’activitat prèvia per tal d’anticipar, presentar i conèixer el parc o jardí seleccionat per a la realització de l’activitat.


Amb els més grans es planteja que realitzin una graella per tal de fer una recollida de dades amb columnes per enregistrar: el nom de l’arbre (si el saben), descripció i característiques (mida, tipus de tronc, fulles, fruits, llavors, etc.), i una fotografia del mateix.


Fase 2: Reconeixement del parc o jardí on es farà l'activitat

Un cop s’arriba al parc o jardí es fa un petit recorregut i després es busca alguna de les zones recomanades per a usos educatius. Allà es presenta el parc in situ i es recorden les seves característiques, particularitats i els perills a tenir en compte. Tots aquests aspectes es poden trobar explicats en les fitxes de cada parc.


Fase 3: Desenvolupament de l'activitat

A continuació s’exposa al grup l’activitat plantejada, els seus objectius, com es farà, quant durarà i perquè es desenvoluparà d’aquesta manera. A continuació es presenten els materials, tant els que puguin portar els alumnes com els que porta el docent i s’explica com es poden utilitzar. És molt important que es recordi als alumnes que han de tenir cura dels animals i les plantes de l’entorn. Es pot aprofitar per introduir una reflexió inicial tornant a explicar la importància dels arbres en el nostre entorn i alguns dels altres temes ja tractats anteriorment (les seves parts, característiques, funcions, la problemàtica que existeix actualment, etc.).


A continuació se’ls deixa explorar lliurement pel parc i que observin els diferents arbres que hi trobin. Després es planteja que facin una observació més directa utilitzant els sentits. Per exemple, es pot utilitzar una lupa per veure les diferències en la seva forma, tocar-la amb els dits per diferenciar la seva textura, olorar, etc.


Seguidament podem treure els llistats dels arbres que hem realitzat prèviament i fer una reflexió sobre si els arbres que tenim a la nostra llista i els que trobem al parc són els mateixos, si n’hi ha de diferents, quins trobem i quins no, quins ens hem deixat, etc.


AMB ELS MÉS PETITS

 1. Proposem que triïn un arbre i que facin un dibuix. Després han d’anotar les seves parts i el nom de l’arbre escollit.
 2. També podem ampliar l’activitat proposant que facin una descripció del mateix.

 3. La idea és que cada alumne triï un arbre diferent, així al final acabaran dibuixant, entre tots, els diferents tipus d’arbres que hi ha, o almenys la gran majoria.

 4. A continuació els posen en comú i cada alumne o grup d’alumnes exposa al grup el seu arbre (com l’ha dibuixat, les seves parts, la seva descripció, etc.). Generem una reflexió grupal on el docent pot ajudar a ampliar aquestes descripcions de forma oral entre tots/es.

 5. Per acabar proposem fer un collage en grup amb diferents elements naturals que podem trobar pel terra del parc o jardí, com ara fulles, petites branques, llavors, escorça, flors, etc. (Recordem que no podem arrencar plantes, escorça o fulles, ni cap altre element dels arbres o del parc o jardí).

 6. Deixem una estona per tal que els alumnes facin la recerca dels diferents elements. Un cop els han trobat realitzarem el collage al terra. Un cop hem acabat podem realitzar una fotografia on també surtin els alumnes del grup i deixar el collage al terra del parc o jardí per tal que els visitants el puguin observar.

AMB ELS MÉS GRANS

Amb els més grans proposem que també realitzin les activitats anteriors i ampliar l’activitat amb les següents tasques:


 1. Agafar les graelles que han realitzat prèviament i per grups de treball anotar els diferents arbres que trobem en el parc o jardí. Anotar el nom, fer una descripció, les seves característiques i, per acabar, realitzar una fotografia del mateix. Si no coneixem el nom d’algun arbre es pot proposar que ho preguntin a la gent que trobem pels jardins o els parcs. El docent també els anirà ajudant, i una altra opció és que posteriorment ho puguin investigar a casa amb els seus familiars.

 2. Un cop hem realitzat aquesta part, compararan la graella que s’ha realitzat prèviament a l’aula amb la graella que han realitzat al parc o jardí. Amb el grup sencer i de forma oral han de valorar i fer la reflexió sobre quins surten en les dues graelles i quins no, quines descripcions estan més bé, les de la graella realitzada a l’escola o la del parc o jardí? En definitiva, l’objectiu és fer una comparativa sobre el treball que es pot fer a l’aula i el que es pot fer fora de l’aula vivenciant i experimentant en primera persona amb els arbres.

Fase 4: Cloenda de l'activitat

Es reuneix al grup sencer i realitzem una reflexió final de l’activitat i un tancament compartint l’experiència a partir de la reflexió oral, on poden explicar com s’han sentit, si els ha agradat o no, etc. També podem plantejar diferents preguntes per poder valorar què han après dels diferents conceptes tractats.


És important que es recordin tots els aspectes i temes tractats. Els dies posteriors a la visita es segueix reflexionant sobre allò que s’ha parlat i els diferents grups d’alumnes exposen les seves activitats davant la resta del grup. Poden compartir amb la resta de grups de l’escola o recomanar als alumnes que facin la visita del parc o jardí amb les seves famílies i explicar què han treballat. Recomanem que, a partir d’aquesta experiència, el docent pugui estirar tots els temes que han pogut anar sortint per tal de realitzar alguna de les activitats per ampliar coneixements.


Variants de l’activitat per ampliar coneixements

 • Amb els més petits, es pot demanar que únicament observin i sigui una sortida d’observació i experimentació i després fer una reflexió en gran grup on es parli de les parts, característiques i funcions dels arbres únicament de forma oral.
 • Amb els més grans es pot proposar completar les graelles i acabar realitzant una única graella a partir de la graella realitzada prèviament i la graella realitzada al parc o jardí.
 • Podem aprofitar per introduir als alumnes els jardins d’estil francès, els únics que trobem a Girona, i tractar els diferents jardins que existeixen, els arbres i plantes que hi trobem, la seva distribució i forma.
 • A partir d’alguna llavor o flor es pot acabar parlant del cicle de la vida dels arbres.
 • Es pot plantar una llavor i veure el seu creixement a partir de l’observació diària.
 • Plantar arbres.
 • Treballar la fotosíntesi.
 • Treballar les estacions i com aquestes afecten als arbres.
 • Ampliar els coneixements tractant aspectes com ara la desforestació, la importància dels arbres per als éssers vius, què passaria si no hi hagués arbres, etc.