EduParcGirona
Projecte guanyador de la 17ª Convocatòria de la Beca Josep Pallach

Som artistes

MATERIALS NECESSARIS

Paper guarro, carbonet, pastel, ceres, pintura acrílica, aquarel·les, revistes, diaris i tots els materials que tinguem a l’abast, tant per fer el collage com per fer l’estampació: taps de plàstic i de suro, escuradents, esponges, rotlles de paper, fulles, escuradents… També necessitarem cola d’enganxar, tisores, pinzells, recipients i aigua.

Justificació de l'activitat

L’art és una constant a la nostra vida, independentment de la cultura i lloc del món, ja sigui a partir de creacions, imatges, sons, moviment, representacions, etc., sempre amb la finalitat, d'expressar i comunicar idees, emocions o la visió del món i el seu entorn més proper.


A nivell educatiu el concepte art és molt ampli i inclou molts elements; alhora té una característica molt important, i és que ens permet interrelacionar-lo amb tots els continguts que vulguem treballar amb els alumnes. Per altra banda, el fet que l’art sorgeixi en edats primerenques contribueix a estimular les habilitats cognitives (com ara la comunicació i l’expressió), sensorials, emocionals i motrius, i també a conèixer l’entorn més proper i la pròpia realitat, desenvolupar la creativitat, la imaginació i millorar les relacions socials.


En definitiva, l'art permet millorar la qualitat de l’aprenentatge. És per aquesta raó que plantegem realitzar una pràctica artística en els diferents parcs i jardins de la ciutat de Girona. En aquest cas, proposem realitzar una activitat de plàstica a partir de diferents tècniques artístiques.


Objectius

Per als més petits

 • Conèixer diferents tècniques artístiques.
 • Experimentar amb els materials de les diferents tècniques.
 • Realitzar un dibuix lliure utilitzant alguna de les tècniques treballades.
 • Observar l’entorn més proper, com poden ser els parcs i jardins de la ciutat de Girona.
 • Representar objectes, persones o elements.
 • Valorar i respectar les diferents creacions artístiques dels altres.

Per als més grans

 • Treballar diferents tècniques artístiques.
 • Experimentar i crear amb diferents materials i tècniques.
 • Observar l’entorn més proper i fer un dibuix representatiu d'allò que observa i sent.
 • Analitzar l'art com a natura i la natura com art.
 • Posar en valor l'art i els artistes.

Explicació de l'activitat

Fase 1: Activació de coneixements previs: Activitat prèvia a la visita

Comencem la sessió formulant preguntes als alumnes per saber quins coneixements previs tenen respecte el tema: us agrada dibuixar i pintar? Amb quins materials us agrada més fer-ho? A part dels llapis de colors, retoladors i plastidecors, coneixeu algun altre material diferent per pintar? Quin? Sabíeu que hi ha multitud de tècniques artístiques diferents? En voleu conèixer algunes?


Quan sapiguem quines coneixen i han treballat, els presentarem tres tècniques artístiques diferents: seques, grasses i aquoses, i mixtes.


Els explicarem en què consisteixen, quin tipus de material es pot utilitzar en cadascuna i els mostrarem exemples. Després posarem en pràctica cadascuna de les tècniques per tal que experimentin i es familiaritzin amb els diferents materials. A mesura que les expliquem, podem anar fent exemples amb cadascun dels diferents materials o bé demanar que surtin diferents infants a provar-los.


 • Activitat 1: Tècniques seques.els expliquem que s’anomenen seques perquè no necessiten líquid. Els presentem els materials més coneguts per a realitzar aquesta tècnica: el carbonet i el pastel. Els expliquem i ensenyem com és cadascun i demanem a diferents infants que els provin.

 • Activitat 2: Tècniques grasses i aquoses. els expliquem que aquestes tècniques s’anomenen així perquè estan diluïdes en aigua o en olis. Els presentem la tècnica grassa més coneguda, les ceres, i després dues tècniques aquoses, la pintura acrílica i les aquarel·les. Podem aprofitar per explicar-los la diferència entre les dues últimes, i és que la pintura acrílica s’asseca més ràpid i el seu color és mat; en canvi, les aquarel.les requereixen més capes per tal d’obtenir el color. A mesura que expliquem i ensenyem cada material, demanem a diferents infants que el provin. Cal tenir en compte que per a provar la majoria d’aquests materials necessitarem pinzells i un got amb aigua.

 • Activitat 3: Tècniques mixtesen aquesta activitat els presentem les tècniques mixtes, les quals tenen aquest nom perquè utilitzen diferents mitjans i tècniques en un mateix dibuix. Les més conegudes són el el collage i l’estampació. Segurament, la majoria coneixeran i hauran experimentat alguna vegada amb el collage i l’estampació.

Un cop explicades, demanem a diferents infants que provin de fer un collage (es pot fer a partir d’imatges retallades de revistes o diaris, o bé a partir de la superposició de diferents materials que tinguem a l’abast, com ara taps d’ampolla, trossos de cartolines, escuradents, cotó, etc.) i una estampació (podem aplicar pintura a diferents materials, com ara esponges, rotlles de paper, taps d’ampolla o de suro, fulles, etc., i fer l’estampació sobre un paper).


Un cop s’hagi presentat i practicat cada tècnica artística i els materials, explicarem a l’alumnat que l’objectiu és anar a un parc o jardí de Girona i fer un dibuix lliure a través d’alguna de les tècniques artístiques treballades a l’aula. Aquesta activitat es pot fer de manera individual, en parelles o bé en petits grups.


Es demanarà als infants que pensin i triïn quina tècnica volen fer servir per a realitzar el dibuix, així el docent podrà planificar-se i preparar tot el material necessari per a dur a terme l’activitat al parc o jardí.


Fase 2: Reconeixement del parc o jardí on es farà l'activitat

Un cop s’arriba al parc o jardí es fa un petit recorregut i després es busca alguna de les zones recomanades per a usos educatius. Allà es presenta el parc in situ i es recorden les seves característiques, particularitats i els perills a tenir en compte. Tots aquests aspectes es poden trobar explicats en les fitxes de cada parc.


Fase 3: Desenvolupament de l'activitat

Els alumnes decideixen si volen fer el dibuix de manera individual, en parelles o bé en petits grups. Llavors es distribueixen per l’espai, observen l’entorn i decideixen què volen dibuixar. És molt important que en aquest moment expliquem al grup la importància d’observar, ser curiós i valorar les diferents possibilitats, a més de reflexionar sobre la manera com veiem les coses i com les poden veure els demés, en funció dels detalls en què ens fixem al mirar. Alhora, hem de potenciar el treball en un ambient tranquil, amb silenci i concentració.


Un cop han realitzat l’observació de l’entorn i hagin decidit què volen dibuixar, buscaran un espai i prepararan els materials que necessitaran (paper guarro per a fer el dibuix i el material necessari en funció de la tècnica artística que hagin escollit).


És molt important que, durant la realització de l’activitat, el docent respecti i valori el procés creatiu de l’alumnat, és a dir, com l’infant planifica, programa mentalment i executa la seva obra, i no el resultat final, ja que es tracta d’una activitat lliure on el més important és que l’alumne gaudeixi. Partim d'un model educatiu en el qual antigament se li donava més importància als resultats finals, sense tenir en compte el procés d'aprenentatge dels infants. Aquest model limitava la creativitat dels infants i el desenvolupament de la seva imaginació, a més de molts altres factors. Per tal de potenciar la seva creativitat i la imaginació hem de donar-los l’oportunitat d'escollir quin camí (procés) volen seguir, i per això els hem d'ensenyar a utilitzar les eines que els guiïn per tal de formar-se com a persones creatives. Cada infant és únic i té unes necessitats, potencialitats i capacitats diferents a la resta, per tant, les seves produccions també ho seran. El docent ha de valorar el camí que han seguit per arribar fins allà (el seu esforç, l’actitud, el motiu pel qual han dibuixat una cosa o altra, què volen expressar…) abans que el resultat final de la creació.


Per tal d’ajudar a l’alumne a estimular el seu procés creatiu, és important que plantegem activitats obertes que permetin que l'alumne/a pugui decidir, que respectin els diferents ritmes de treball i que donin el temps necessari a cadascú. És important oferir multitud de materials i evitar donar l’opinió de si ens agrada o no, ja que l’obra ha d’agradar a un mateix.


Fas 4: Cloenda de l'activitat

Quan tots acabin, es reunirà a tot el grup i es farà una rotllana per tal de presentar els diferents dibuixos. Cada alumne o grup d’alumnes exposa el procés que ha seguit per a realitzar el dibuix, per quin motiu l’ha fet així, quin sentit té, etc. La resta d’infants valora les diferents creacions i expressa i comparteix opinions, com ara què els fan sentir, què els aporta cadascuna, etc.


Es pot fer una cloenda compartint l’experiència a partir de la reflexió oral, on poden explicar com s’han sentit, si els ha agradat o no, explicar el sentit de cada obra, què volien expressar, etc. També podem plantejar diferents preguntes per tal de valorar què han après dels diferents conceptes tractats.


Per acabar, els expliquem que a l’aula farem un recull de totes les creacions artístiques i podem tornar a comentar-les junts i crear-ne de noves. Una altra opció seria compartir aquesta activitat amb la resta de grups de l’escola o bé amb les seves famílies. Recomanem que, a partir d’aquesta experiència, el docent pugui estirar tots els temes que han pogut anar sortint per tal de realitzar alguna de les activitats proposades per ampliar coneixements.


Per ampliar coneixements

 • Amb els més grans podem proposar que es divideixin en grups, facin una recerca de totes les tècniques artístiques que existeixen i en triïn una. Cada grup en triarà una de diferent, crearà una obra utilitzant la tècnica escollida i farà una exposició a la resta del grup.