EduParcGirona
Projecte guanyador de la 17ª Convocatòria de la Beca Josep Pallach

El rellotge de sol: experimentant amb l’ombra als parcs i jardins de Girona

MATERIALS NECESSARIS

Pals o bastons rectes i un dia assolellat.

Justificació de l'activitat

En aquesta activitat volem treballar les hores, un concepte que, partint de la nostra experiència, costa molt d’adquirir, ja que és molt abstracte i alhora requereix molta constància. El fet d’aprendre a identificar les hores del dia en un rellotge els ajuda a entendre el concepte del temps. Això els ajudarà molt en el seu dia a dia, ja que els permet saber situar-se en el temps i en l’espai i poder anticipar què vindrà. D’aquesta manera podem potenciar aspectes com l’autonomia personal, adaptar-se a les rutines diàries, entendre els dies de la setmana, els mesos, els anys i passar a treballar altres continguts que sense aquest concepte adquirit serien difícils de treballar.


L'experimentació és fonamental per aprendre a aprendre, per entendre el com i el perquè de les coses. En aquesta activitat es proposa als infants que esbrinin, mitjançant l’experimentació, com es fa un rellotge de sol i el seu funcionament, a partir del treball inicial del concepte d’ombra i els punts cardinals. També volem que els infants reflexionin sobre temes com la mesura del temps, per quin motiu l’home necessita mesurar-lo i quins són els avantatges i desavantatges de fer-ho.


Observació: Per tal que l’activitat surti bé és important triar un dia força assolellat. Hem d’estar al parc o jardí una estona abans del zenit i una estona després. El zenit es produeix al migdia, quan el Sol està a dalt de tot i, segons el rellotge solar, aquest moment es correspon amb les 12 h. Però portem el rellotge avançat, per això el zenit es produeix a les 13 h a l’hivern i a les 14 h a l’estiu.


Objectius

Per als més petits

 • Observar l’entorn i les seves ombres.
 • Qüestionar-se, reflexionar i esbrinar per quin motiu hi ha ombra.
 • Dibuixar i representar un element (un banc, un arbre, una casa, una persona...) i la seva ombra.

Per als més grans

 • Saber per on surt i per on es pon el Sol i la seva relació amb els punts cardinals.
 • Aprendre a situar-se en un punt i assenyalar l’oest, l’est, el nord i el sud prenent el Sol com a referència.
 • Observar l’ombra i el seu moviment en funció de la posició del Sol.
 • Experimentar amb un bastó i la seva ombra per fer un rellotge de sol.
 • Exposar de forma oral els coneixements adquirits.

Explicació de l'activitat

Fase 1: Activació de coneixements previs: Activitat prèvia a la visita

En primer lloc es valoraran els coneixements previs que té l’alumnat envers el Sol i el seu moviment i la seva relació amb els punts cardinals i amb la mesura del temps. Es farà una petita introducció sobre el tema i es parlarà sobre com el Sol va ser la primera referència per mesurar el temps (la sortida, el zenit i la posta) a partir de la reflexió dels alumnes. El docent anirà introduint el tema i els deixarà que vagin fent les seves aportacions. Podem fer-ho plantejant un seguit de preguntes: què en sabem del Sol?, i dels punts cardinals?, i del rellotge de sol?, quins rellotges coneixem?, com són?A continuació, es recomana utilitzar el document d’activitat prèvia a la visita per tal de presentar, anticipar i conèixer el parc o jardí al qual aniran a realitzar l’activitat.


Fase 2: Reconeixement del parc o jardí on es farà l'activitat

Un cop s’arriba al parc o jardí, el primer que es farà és un petit recorregut i després es buscarà alguna de les zones recomanades per a usos educatius. Allà es presentarà el parc in situ i es recordaran les seves característiques, particularitats i els perills a tenir en compte. Tots aquests aspectes es poden trobar explicats en les fitxes de cada parc.


S'anticipa al grup l’activitat plantejada, els seus objectius (per què la fem i què ens aporta fer-la) i també el com i el perquè es desenvoluparà d’aquesta manera, les parts, la durada, etc. A continuació, es presentaran els materials (en aquest cas, un pal o bastó recte) i es faran els grups.


Fase 3: Desenvolupament de l'activitat

1. Els alumnes es distribuiran per l’espai de forma lliure (el docent prèviament els explica els límits del parc per tal d’evitar possibles perills). L’objectiu és buscar ombres i començar a plantejar per què existeixen les ombres.

Adaptacions:


 • Amb els més petits, el docent pot ajudar-los a fer aquesta reflexió. A continuació, poden fer el dibuix d’un element que estiguin observant (un banc, un arbre, una casa, una persona...) i la seva ombra. També podem plantejar algun joc de moviment relacionat amb les ombres.

 • Amb els més grans, després de qüestionar-se la pregunta "per què hi ha ombres?", podem proposar de fer fotografies d’objectes amb la seva ombra en diferents moments del dia. Després es poden visualitzar per poder analitzar el moviment de l’ombra. També podem plantejar algun joc de moviment relacionat amb les ombres.

2. Seguidament podem plantejar la pregunta: per on surt el Sol? I començar a treballar els punts cardinals a partir de la posició del Sol.


L’objectiu és fer-ho amb el propi cos. En grups, buscaran una zona on es pugui clavar un pal al terra. L’objectiu és que un alumne del grup es quedi quiet en un lloc determinat i els altres membres del grup localitzin el Sol i la seva trajectòria. La idea és que vagin dirigint a l’alumne que està quiet per tal que es col·loqui mirant cap al sud. Un cop han trobat el sud, l’alumne estira els braços, de manera que estarà assenyalant l’est i l’oest. Un cop la resta del grup creuen que ja està ben posicionat, es marcarà amb el bastó la direcció dels quatre punts cardinals (nord, sud, est i oest).

Adaptacions:


 • Amb els més petits es recomana fer l’activitat en gran grup i amb la col·laboració del docent. La idea és que puguin vivenciar els conceptes per tal d'adquirir l'experiència que en un futur els permeti treballar molt més a fons aquests coneixements.

 • Amb els més grans podem introduir els conceptes "nord-est", "nord-oest", "sud-est" i "sud-oest". És molt probable que els alumnes més grans també necessitin molta col·laboració per part de l’adult. Es recomana fer una bona exemplificació abans de començar l’activitat.

3. Seguidament ens hem d’assegurar que en el moment de clavar el pal al terra es pugui observar correctament la seva ombra (el docent ho pot anar comprovant). Quan el Sol arribi al zenit es marcarà la trajectòria de la seva ombra (les 12 h solars).

4. A continuació, podem iniciar una reflexió amb tot el grup.

Podem plantejar les següents preguntes:


 • On estarà l’ombra del bastó quan surti el Sol?
 • On estarà l’ombra del bastó quan es pongui el Sol?
 • El Sol surt i es pon sempre a la mateixa hora?
 • On estarà l’ombra del bastó en el zenit?
 • A quina hora és el zenit? És sempre a la mateixa hora?
 • Quin és el punt més important del rellotge de sol? Per què?

Fase 4: Cloenda de l'activitat

Es reuneix a tot el grup i es fa una reflexió on es parla sobre com s’han sentit, quins sentiments han sorgit, què han après, com ha estat treballar i coordinar-se en equip, quins problemes han sorgit, com els han solucionat, etc. El mestre fa de guia en aquesta reflexió i va conduint el moment de reflexió i cloenda de l’activitat.


Per ampliar coneixements

 • Buscar informació en revistes científiques, llibres i internet sobre el Sol, els punts cardinals i els rellotges.
 • Fer un teatre d’ombres.
 • Seleccionar algun rellotge i investigar com es van inventar i com funciona.
 • Treballar les hores del dia, els dies, les setmanes, els mesos, els anys i els segles.
 • Treballar les nomenclatures dels números romans.
 • Parlar sobre el concepte temps i per quin motiu és tan important mesurar-lo.
 • Fer un gran rellotge de sol a l’escola. D’aquesta forma podran compartir l’experiència amb altres docents i la resta de companys/es de l’escola.