EduParcGirona
Projecte guanyador de la 17ª Convocatòria de la Beca Josep Pallach

Fem teatre

MATERIALS NECESSARIS

Ordinador o tauleta digital, altaveus o reproductor de música. Fulls de paper i llapis. Càmera fotogràfica. Mòbil o gravadora per enregistrar sons, tots aquells materials necessaris per tal d’elaborar el vestuari i la decoració (ho decideix el grup conjuntament amb el docent en funció dels recursos disponibles).

Justificació de l'activitat

Aprendre a comunicar-se correctament és un procés complicat que comporta molts anys de treball i experiències. Per a comunicar-nos, a més a més del llenguatge també utilitzem el cos (el que anomenem llenguatge verbal i no verbal). És per aquesta raó que en aquesta activitat plantegem fer una activitat d’interpretació a partir del teatre, una de les formes més antigues de comunicació que es coneix, amb l’objectiu de treballar les habilitats comunicatives i socials. A més a més, podrem treballar aspectes com ara el treball en equip, la imaginació, la creativitat, la manipulació, l’elaboració de textos, la lectura, etc.


L’objectiu de l’activitat és crear una obra de teatre i representar-la en un dels parcs o jardins de la ciutat de Girona. Es recomana triar una temàtica relacionada amb aspectes relacionats amb la ciutat de Girona, com ara la seva història, les seves festes, llegendes, la seva població, les tradicions, etc. D’aquesta manera farem un treball transversal, on els alumnes podran vivenciar i aprendre sobre diferents aspectes de la ciutat de Girona.


Objectius

Per als més petits

 • Conèixer què és un teatre.
 • Conèixer aspectes relacionats amb la ciutat de Girona.
 • Expressar-se oralment adequant les formes i el contingut a partir de la representació teatral.
 • Escriure frases i oracions senzilles per narrar i explicar històries.
 • Memoritzar paraules, frases o oracions senzilles.
 • Participar activament en el treball en grup.

Per als més grans

 • Utilitzar el llenguatge verbal i no verbal per expressar-se, adequant les formes i el contingut a partir de la representació teatral.
 • Aprendre les característiques i parts d’una obra de teatre.
 • Escriure textos escrits i diàlegs per narrar i explicar històries, amb l’adequació, la coherència i la cohesió correctes.
 • Aprendre a ser reflexius en l’escriptura de textos: pensar, dialogar, reflexionar, imaginar, escriure i revisar.
 • Interès per la bona presentació dels textos escrits.
 • Apropar-se a la història i cultura de la Ciutat de Girona.
 • Gaudir escoltant, observant o expressant-se utilitzant recursos comunicatius.
 • Tenir l’habilitat per a representar mentalment, interpretar i comprendre la situació creada.
 • Utilitzar tècniques per memoritzar textos.
 • Saber expressar fets, opinions, sentiments, pensaments, emocions i vivències pròpies i respectar les dels altres.

Explicació de l'activitat

Fase 1 i 2: Activació de coneixements previs i reconeixement del parc o jardí on es realitzarà l'activitat.

En aquesta activitat la fase 1 i la fase 2 van unides. L’objectiu d’aquestes dues fases és elaborar l’obra de teatre i fer els assajos. Per a fer-ho, serà important que coneguin bé el parc o jardí.


 1. Primer començarem treballant a partir de la paraula TEATRE i que els alumnes ens expliquin què significa per a ells. A partir d’aquí creem un debat on tots poden aportar les seves idees.

 2. A continuació, podem parlar o buscar informació sobre la història del teatre, els tipus que hi ha, les seves característiques, l’obra de teatre i les seves parts i posar-ho en comú.

 3. Seguidament, es proposa fer una pluja d’idees entre tots per decidir el tema de l’obra. És important remarcar que aquesta temàtica ha d’estar relacionada amb la ciutat de Girona (aspectes com ara la seva història, les seves festes, la seva població, les tradicions, les llegendes, etc.).
 4. Inicialment, elaborem una llista amb les diferents temàtiques que els agradaria representar. Hem d’aprofitar aquest punt per parlar al màxim de la ciutat, d’aquesta manera no només estem preparant una representació teatral, sinó que, a més, estem coneixent molt millor la ciutat i les seves característiques.


  Alguns exemples poden ser:

  - Com era la vida al castell de Montjuïc durant l’any 1814.

  - La vida de la comtessa Ermessenda.

  - El tarlà de l’Argenteria.

  - Els ajusticiats de la Rambla.

  - Com som la gent de Girona?

  - La vida a les Pedreres.

  - La Nimfa del Rec i el pont del Dimoni.

  - El fantasma de la Jueva.

  - La bruixa de la Catedral.

  - La majordoma de Sant Narcís.


  A continuació es fa una votació i es tria el tema que agrada més a la majoria i s’arriba a una conclusió consensuada sobre què es vol representar i per quin motiu i així obtindrem la idea inicial. Amb els més petits, si costa més, el docent haurà de ser el que acabi plantejant la temàtica a partir de les idees que hagin anat sortint a partir de la reflexió inicial.

 5. Seguidament es parlarà de les parts d’una obra de teatre. Una recomanació seria llegir una obra de teatre i analitzar les seves parts. Podem fer les preguntes: quines parts hauria de tenir?, com les organitzem? I ho anem anotant en una llista. Un cop tenim la llista, s’ha de valorar si hi són totes les parts.
 6. Proposta sobre com elaborar una obra de teatre:


  1. Idea inicial.
  2. La història.
  3. La trama.
  4. Els diàlegs.
  5. Decoració.
  6. Els sons i la música.
  7. Vestuari.

 7. HISTÒRIA: Un cop tenim la idea inicial, es comença a elaborar la història, que posteriorment passarà a ser un guió amb els diàlegs. La idea és que tot el grup vagi aportant idees i reflexions sobre on se situarà la història, de què anirà, els personatges, el temps, què volem transmetre, etc.
  • Inicialment redactarem la trama. Aquest treball es farà amb el grup sencer i s’anirà apuntant tot el que va sortint amb la pantalla digital, en un ordinador o en paper. Recomanem, si és possible, l’ús de la pantalla digital, ja que podran anar veient les parts del procés d’una forma més visual. El docent o algun alumne anirà anotant tot allò que va sortint i es comença a redactar la història i la seva trama. Amb els més petits, el docent haurà de donar molt de suport i aportar moltes idees.

  • Quan ja tinguem ben definida la trama, la dividirem en actes. També caldrà decidir si es realitza un pròleg (introduir la història abans) o un epíleg (fer un capítol final o un tancament de la història).

  • En aquest punt caldrà inventar un títol adequat i original. Es farà amb el grup sencer. Els alumnes proposaran diferents títols i entre tots decidiran quin trien i per què (votació).

  • A continuació farem tants grups com actes té la història. Si es fa pròleg o epíleg caldrà també definir un grup.

  • Un cop estan definits els grups de treball, començaran a treballar de forma cooperativa per definir de forma específica què passarà a cada acte. Després, ho passaran a l’ordinador.

  • Un cop tots els grups ho han passat a l’ordinador, es valorarà la coherència i la cohesió. Es pot projectar a la pantalla digital i s’anirà llegint i valorant. Els alumnes aniran donant la seva opinió al respecte, conjuntament amb l’ajuda del docent.

  • Un cop tenim clar què passarà a cada acte i quins personatges participaran, per grups començaran a elaborar de forma cooperativa els diàlegs i els aniran anotant en paper. Un cop els diàlegs estan acabats els passaran a net a l'ordinador.

  • A continuació s’elabora entre tots un document final que els servirà per memoritzar el seu text i fer el assajos. Seguidament decidiran quin personatge serà cada un dels alumnes del grup.

  • Durant uns dies es treballarà per grups amb els assajos, valorant que tant la història com els diàlegs tinguin bona coherència i cohesió. En aquest punt recomanem tenir definit el parc o jardí on realitzaran la representació teatral. Nosaltres en recomanem alguns. Estaria bé fer algun assaig allà, per començar a vivenciar i experimentar com serà el dia de l’obra i poder definir els punts que vénen a continuació. També serà important calcular el temps que durarà. En aquest punt seria recomanable realitzar la fitxa de l’activitat prèvia a la visita.
 8. DECORACIÓ: entre tots decidiran quina decoració volen per a la representació de l’obra. Per això és important haver visitat el parc. Podem anar anotant a la pantalla digital les diferents idees que van sortint i a partir dels materials i recursos que es disposin, decidir com serà la decoració i fer diferents grups per tal d’elaborar-la. Alguns exemples de decoració podrien ser cartells que situïn les escenes, els llocs o els personatges, elements característics de l’obra, edificacions, etc.

 9. VESTUARI: podem demanar que facin un dibuix de com s’imaginen la seva roba, les formes, els colors, el pentinat, els complements, etc. Serà important que, al final, la vestimenta representi correctament a cada personatge. Per aquesta raó, un cop han acabat els dibuixos, els presentaran al grup i entre tots valoraran si representa bé la idea del personatge, o bé si cal redefinir-la.

 10. MÚSICA: a continuació triaran la música i els sons que complementaran la representació. Per a fer-ho, el grup sencer farà un debat on s’aniran decidint les cançons o sons que més representin l’obra teatral i els anirem guardant en una carpeta a l’ordinador. Pel que fa als sons, podem plantejar d’enregistrar-los amb una gravadora.

 11. Mentre anem realitzant aquestes parts, continuem amb els assajos i així podran acabar d’interioritzar els diàlegs, la manera com s’expressen i es comuniquen verbal i no verbalment, la pronunciació, l’entonació, etc. Recomanem que mentre un grup fa un assaig, la resta observi i vagi anotant tots aquells aspectes positius i també els aspectes a millorar per poder-los posar en comú amb el grup sencer.


 12. Uns dies abans de la representació, es recomana tornar al parc o jardí i fer un assaig general amb tots els elements que formen l’obra (diàlegs, la decoració, el vestuari, la música, etc.). Una bona opció seria gravar-ho per valorar tots els aspectes de forma global i, si cal, fer modificacions o millores. Si cal, podem fer dos o més assajos generals. En aquest punt també serà important calcular la durada, és a dir, el temps que necessitarem per preparar tot els elements de l’obra, d’aquesta manera el dia que es vagi al parc o jardí tindrem una previsió real.

 13. Després de l’assaig general i de visualitzar la gravació (en cas de poder-la fer), recomanem fer una reflexió global de tot el procés amb tot el grup, recordar les parts, tot el que s’ha treballat, valorar què ha agradat més, què ha costat més, què no ha agradat tant, com s’han sentit amb els diàlegs, com veuen l’obra, què es pot millorar, què surt molt bé, etc.

Fase 3: Desenvolupament de l'activitat

Després de tot aquest treball previ, ja arriba el gran dia: el dia de posar en pràctica tot allò que hem fet! "Molta merda!"


Ens dirigim cap al parc o jardí. Cada alumne porta el seu diàleg preparat i el seu vestuari. Farem diferents grups encarregats de portar els equips de so amb les músiques i les cançons i la decoració. Entre tots/es es decideix si vindran vestits o bé es canviaran allà mateix.


Un cop s'hagi arribat al parc o jardí, que prèviament ja han visitat, comencem a preparar tots els elements que formaran part de l’obra de teatre. Un cop ja està tot preparat, el docent marca l’inici de l’obra.


Per la situació que estem vivint actualment no és recomanable convidar famílies o altres grups d’alumnes. És per aquesta raó que recomanem fer una gravació de la representació. Aquesta servirà per valorar com ha sortit l’obra, quins aspectes positius i aspectes a millorar hi ha, i també per a fer una última reflexió grupal per tancar l’activitat.


Fase 4: Cloenda de l'activitat

Recomanem realitzar una petita reflexió o tancament en el parc on es parli sobre aspectes més emocionals, com ara: com m’he sentit, què m’ha agradat, què no m'ha agradat...


A l’escola, al cap d'uns dies, es pot visualitzar l’obra (si l'hem pogut gravar) o parlar sobre com va anar. Recomanem que cada alumne faci la seva valoració i expressi les seves sensacions posteriors a l’obra. Després de parlar de les vivències i de valorar el moment de la representació (aspectes positius i aspectes a millorar), serà important fer una reflexió sobre les diferents parts o el procés que s’ha seguit a l’hora de crear la representació per tal d’acabar d’aprendre o consolidar les diferents parts a seguir en les sessions anteriors a la representació teatral i, per acabar, parlar sobre la història que hem triat i què hem après amb ella.