EduParcGirona
Projecte guanyador de la 17ª Convocatòria de la Beca Josep Pallach

Activitat posterior a la visita

TEMPS RECOMANAT

El que el docent consideri necessari en funció dels seus objectius.

MATERIALS NECESSARIS

En funció de l’objectiu de la sessió, caldrà informació del lloc visitat (d'Internet, fotografies pròpies, llibres, revistes, etc.), ordinadors, fulls de paper o llibreta i altres materials d’aula (llapis, goma, bolígraf, coles, tisores, fulls de colors, cartolines, pintures...).

Objectius

Després de la sortida és convenient que fem un retorn i tancament d’allò que hem viscut i experimentat, ja que és quan propiciem un aprenentatge real i significatiu. (Fase 5. Activitat posterior a la visita). Recomanem realitzar l’activitat el més aviat possible i no deixar passar gaires dies després de la visita, ja que segurament el grup estarà molt més predisposat i amb interès per a realitzar-la. Abans de començar amb la sessió, recomanem buscar la informació sobre el lloc visitat. No ha de fer-ho necessàriament el docent, sinó que ho poden fer els alumnes amb la seva ajuda.


Els objectius que perseguim són els següents:


 1. Reflexionar, dialogar, redactar, dibuixar o editar un fullet informatiu del parc o jardí visitat. (El format de l’activitat el triarà cada docent en funció de l’objectiu que busqui. Recomanem fer un treball oral complementant-ho amb algun suport visual).
 2. Valorar la importància de comptar amb parcs i jardins urbans a la ciutat.
 3. Conscienciar sobre la importància de protegir i mantenir els parcs i jardins.
 4. Valorar tots aquells coneixements i experiències adquirides.

Guia de recomanacions per al docent

Per al debat, s’adjunten una sèrie de recomanacions que poden servir com a guia per a facilitar la tasca. Evidentment, cada docent ho pot adaptar en funció dels seus objectius i l’edat de l’alumnat.


 1. Per començar es farà un record de tot allò que vam fer durant la visita i es demanarà als alumnes que expliquin el que han viscut, com s’han sentit, si els ha agradat el parc o jardí i l’activitat, o bé no els ha agradat i per què, què han vist o què els ha cridat més l’atenció... Ho podem fer de forma oral, escrivint una frase, una paraula, un text, fent un dibuix, etc. És molt important que cada un dels alumnes del grup comparteixi les seves vivències, ja que així tots/es s’enriqueixen. Com s’ha explicat anteriorment, en aquest primer punt és molt important compartir l'experiència viscuda, que els alumnes puguin explicar, reflexionar, recordar l’activitat realitzada, perquè la van fer, què han après, etc.

 2. Posteriorment, podem introduir, recordar o explicar que els parcs i jardins de Girona són espais públics, mantinguts per l’Ajuntament per a l'ús i gaudi de tots els seus ciutadans/es i que per això tothom és responsable de la seva cura i manteniment. Es pot obrir un debat amb el grup classe per tal d’entendre què implica tot això. Els preguntem si això és bo o dolent, si ells ho fan o no, què en pensen, etc. Podem utilitzar les preguntes:

  - Què és la convivència?
  - Per què és important la conservació i protecció de l'entorn i en especial dels parcs i jardins de la ciutat?
  - Què és el medi ambient?
  - Què és el creixement sostenible?


  És molt possible que dins del grup hagin sortit moltes coses durant l’activitat, de manera que si introduïm una de les preguntes, a partir de les reflexions dels alumnes, acabaran sortint noves preguntes i respostes. Si és així, es recomana deixar que siguin els mateixos alumnes els que es facin preguntes i les responguin. 3. Una possible activitat que recomanem és explicar que volem ajudar al seu manteniment convidant a més persones a visitar-lo, però sense que això impliqui un perjudici per al lloc. Després es poden plantejar preguntes com: com ho podem fer? Podem fer un text informatiu? Un fulletó? Un díptic? Inventar una història o conte? Un poema? Una creació artística? Un post a Internet? Crear un portafoli?

 4. També podem proposar fer el fulletó, díptic o post a Internet. Per realitzar l’activitat recomanem mostrar algun model d’exemple i es podem plantejar les següents qüestions per tal de guiar-los:

  - Quin és el nom de parc o jardí visitat?
  - Com hi has arribat?
  - Com descriuries el parc, les seves àrees, el seu paisatge?
  -Quines activitats es poden fer en aquest lloc?
  -De quines maneres podem ajudar a cuidar-lo?


  Si és possible, convidarem o preguntarem als alumnes si volen incloure dibuixos, mapes, inventar històries, fer creacions artístiques, etc.


 5. Un cop els alumnes acabin l’activitat, la compartiran amb el grup i, alhora, recomanem que també ho facin amb els seus familiars, altres docents, alumnes d’altres cursos, etc.