EduParcGirona
Projecte guanyador de la 17ª Convocatòria de la Beca Josep Pallach

Mesurem en els jardins i parcs de Girona

MATERIALS RECOMANATS

Regles, cinta mètrica, fulls o llibretes, llapis i goma, cinta adhesiva o guix, ordinador i projector i les graelles que trobareu en aquesta activitat.

Justificació de l'activitat

Des de la nostra experiència professional ens hem adonat que normalment els conceptes relacionats amb les unitats de mesura costen molt d’assolir, sobretot en l’educació primària. És per aquesta raó que hem decidit elaborar una activitat per treballar la longitud (llargada/amplada/alçada) i la superfície (m2), ja que és un concepte molt necessari en el dia a dia de les persones i que permet als alumnes poder assolir nous reptes i objectius futurs.


En les activitats plantejades es busca treballar les unitats de mesura a partir del coneixement i la manipulació, basant-nos en la curiositat dels infants, les seves experiències prèvies, a partir del treball cooperatiu, la reflexió i el diàleg. Els conceptes s’introduiran de forma progressiva, sempre tenint en compte els diferents ritmes d’aprenentatge i l’edat dels infants. Partirem del concepte ESTIMACIÓ (mesurar els objectes sense ajuda d’instruments de mesura), partint de la pròpia realitat i el propi cos i posteriorment introduirem alguns dels instruments de mesura, utilitzant els diferents elements que formen els parcs i jardins de la ciutat de Girona com instruments d’aquesta pràctica.


Objectius

Per als més petits

 • Comprendre el concepte de longitud.
 • Comprendre què significa mesurar i per a què serveix.
 • Conèixer, identificar i saber utilitzar les eines naturals de mesura (amb el propi cos) i algunes eines convencionals.
 • Aprendre a mesurar objectes i distàncies amb les eines naturals de mesura i convencionals.
 • Comprendre els conceptes: més gran, més petit, més lluny i més a prop, a partir de l’observació i l'experimentació.
 • Estimar la longitud a partir de les eines naturals.

Per als més grans

 • Aprendre el concepte de longitud i tot allò que implica.
 • Conèixer alguns dels instruments de mesura i el seu funcionament.
 • Aprendre a mesurar diferents objectes i distàncies amb les eines naturals del propi cos.
 • Aprendre a mesurar diferents objectes i distàncies amb eines convencionals.
 • Fer estimacions sobre la mesura d’objectes i distàncies i comprovar-les.
 • Conèixer i treballar l’escala d’unitats de mesura de la longitud.


Explicació de l'activitat

Fase 1: Activació de coneixements previs: Activitat prèvia a la visita

Introduïm el tema de la LONGITUD. Preguntem als alumnes si coneixen la paraula i què saben sobre el tema. A partir dels coneixements previs de l’alumnat, els expliquem que la longitud serveix per a mesurar la distància entre dos punts. Expliquem i il·lustrem a la pissarra alguns exemples (l’alçada d’una persona, la distància entre dos objectes…). Tot seguit, introduïm la paraula MESURAR. Els formulem diferents preguntes com ara: què és la mesura? Per què els humans tenim la necessitat de mesurar les coses? Com es mesurava antigament? Què és el sistema internacional d’unitats? Etc. • AMB ELS MÉS PETITS:


  Ens centrem en explicar a fons les eines naturals de mesura, és a dir, amb el propi cos: pam, polzada, peu, pas, colze i braç. Proposem als alumnes que mesurin diferents objectes que tenim a l’aula (primer amb pams, després amb polzades, amb peus, passos…). Per exemple: quants pams mesura l’alçada de la porta?, quants passos hi ha des de la meva cadira a la porta?, quants pams hi ha d’una finestra a l’altra?, quants pams mesura la taula del docent?, quants peus hi ha d’un costat de la classe a l’altre?, quants pams mesura l’alçada d’un company/a?, quants polzes mesura l’estoig? Etc.


  A continuació, els presentem una de les eines convencionals de mesura més conegudes: el regle. Els expliquem com funciona i per a què serveix. Després parlem del centímetre a partir del regle. Podem demanar que agafin un regle i que marquin 1 cm en un full. Llavors els fem la pregunta: quines coses creieu que podem mesurar amb cm? A continuació podem buscar petits objectes de l’aula, com ara un llapis, una goma, l’estoig, un llibre i mesurar-los amb el regle (recomanem dedicar unes quantes sessions per tal de treballar aquest concepte).


  Quan els alumnes comprenguin què és un cm i com es mesura amb un regle, els presentem la cinta mètrica i els expliquem per a què serveix. Primer de tot mesurem l’alçada de cadascun dels alumnes (quan vegin com es fa, podem demanar que es mesurin entre ells). Llavors introduïm el concepte d’1 metre. Per a vivenciar-ho, els farem dibuixar al terra un metre amb l’ajuda de la cinta mètrica, i ho marcarem amb cinta adhesiva o un guix. Tot seguit els demanarem que mesurin un metre del terra a partir de les eines naturals de mesura del propi cos. L’objectiu és que comprenguin i experimentin què és 1 metre. Després els preguntem quin tipus de coses podem mesurar amb metres i fem una llista.


  Finalment, podem fer una reflexió conjunta de coses que es puguin mesurar amb centímetres i coses que es puguin mesurar amb metres.


 • AMB ELS MÉS GRANS:


  Introduïm el concepte de LONGITUD. Definim què és la longitud i comencem a parlar de forma específica dels conceptes: llargada, amplada i alçada. Comencem fent diferents hipòtesis com ara: què és la llargada?, i l’amplada?, i l’alçada?, quines unitats de mesura utilitzem per a mesurar-les?, quines s’utilitzaven antigament? Fem una reflexió per tal d’observar els coneixements previs que tenen els alumnes en relació a aquestes definicions. A partir d’unes quantes exemplificacions amb objectes quotidians de l’aula (taula, estoig, pissarra, llapis…) definim els tres conceptes. A continuació introduïm l’escala de les unitats de longitud. Amb l’ordinador i el projector podem presentar aquestes dades en un quadre:


  COM MESUREM LA LONGITUD?

 • Mil·límetre (mm) = mil·lèsima part del metre
 • Centímetre (cm) = centèsima part del metre
 • Decímetre(dm) = dècima part del metre
 • METRE(m) = UNITAT PRINCIPAL
 • Decàmetre (dam) = 10 vegades el metre
 • Hectòmetre (hm) = 100 vegades el metre
 • Quilòmetre (km) = 1000 vegades el metre


  OBSERVACIONS: també podem introduir el concepte MICRÒMETRE (que és la mil·lèsima part d'un mil·límetre), el qual serveix per a mesurar petits microorganismes, com ara les cèl·lules.


  A partir d’aquí podem plantejar diferents hipòtesis com ara: aquest llapis com el mesurem?, i la classe?, i el passadís?, què podem mesurar amb decímetres?, i amb mil·límetres?, etc.


  Un cop hem realitzat aquesta pràctica recomanem presentar alguns dels instruments de mesura com poden ser el regle i la cinta mètrica i practicar mesurant objectes i espais de l’entorn més proper. També es pot proposar fer el dibuix d’una part del regle i assenyalar mm, cm i dm. Una altra activitat pot ser marcar un metre al terra de l’aula, amb l’ajuda de la cinta mètrica, per tal que visualment tinguin clara la distància.


  OBSERVACIONS: en aquest punt podem fer un recordatori de les eines naturals de mesura que existeixen (amb el propi cos) i proposar que mesurin el metre dibuixat al terra amb el seu propi cos (peus, pams, braç…).


  Després, s’introdueix el concepte d’ESTIMACIÓ a partir de la pregunta: quant diries que mesura això? Per treballar l’estimació, els proposem que estimin la longitud de diverses coses de l’aula. Una idea és fer un joc, que prèviament ha de preparar el docent, el qual consisteix en agafar diferents objectes que hi hagi a l’aula i apuntar en un paper quant mesuren. Llavors, es presenta a l’alumnat cadascun dels objectes, d’un en un, i hauran d’intentar estimar la seva longitud. Un cop tots hagin fet la seva estimació, de manera oral, el docent treu el paper i ensenya i diu en veu alta la longitud real de l’objecte. Tot seguit, fan una valoració conjunta sobre si s’han apropat o no a la longitud real. Es repeteix l’activitat amb diferents objectes que hagi preparat el docent. També podem plantejar realitzar la següent graella on els alumnes puguin anotar diferents objectes o espais que vulguin mesurar, escriure quant estimen que mesura i quant mesura realment.


  Un exemple de graella podria ser una taula amb les preguntes: què vull mesurar?, quant estimo que mesura?, quant mesura realment?


  Per acabar, expliquem que després de tot aquest treball previ anirem a un parc o jardí de la ciutat a seguir treballant les mesures.


  Fase 2: Reconeixement del parc o jardí on es farà l'activitat

  Un cop s’arriba al parc o jardí es fa un petit recorregut i després es busca alguna de les zones recomanades per a usos educatius. Allà es presenta el parc in situ i es recorden les seves característiques, particularitats i els perills a tenir en compte. Tots aquests aspectes es poden trobar explicats en les fitxes de cada parc.


  Fase 3: Desenvolupament de l'activitat

  Un cop estem al parc s’exposa al grup l’activitat plantejada, els objectius, com es farà, quant durarà i perquè es desenvoluparà d’aquesta manera. A continuació es reparteixen els instruments de mesura necessaris per a la realització de l’activitat (regle i cinta mètrica). Amb els més petits podem decidir si ho fem amb instruments o únicament treballem amb les eines naturals de mesura.


 • AMB ELS MÉS PETITS:


  Tornem a recordar les eines naturals que tenim en el propi cos per a mesurar coses: dits (polsada), les mans (a pams), amb el braç, el cos sencer (mesurant alumne per alumne), etc. A continuació dividim l’activitat en diferents parts:


 • Primera part: més gran i més petit.


  Se’ls demana que mesurin coses petites del parc com una font, un banc, una planta, una paperera, etc., utilitzant les eines naturals per mesurar. A continuació, mitjançant l’estimació, fem hipòtesis com ara: aquest arbre, des de terra fins a dalt de tot, quants nens i nenes com nosaltres creieu que pot mesurar?, i la pista de bàsquet?, i entre aquestes dues faroles? Etc. Acabem fent hipòtesis com ara, què és més gran, la farola o l’arbre?, què és més petit, el banc o la paperera? (Podem fer multitud d’exemples amb diferents elements del parc o jardí).


 • Segona part: més lluny i més a prop.


  La segona activitat consisteix en fer una prova de llançament d’un objecte. Per a fer-ho, es marcarà una rodona al terra. L’objectiu és llançar l’objecte i llavors mesurar amb un metre la distància a la qual l’han llançat. Llavors plantegem hipòtesis com ara: quin objecte creieu que està més a prop de nosaltres?, quin està més lluny? (després ho mesurem a pams i amb passes), què passa si ho mesurem a polzades? (Podem fer multitud d’exemples amb diferents elements del parc o jardí).


 • Tercera part: Fer estimacions lliurement.


  En aquesta part els alumnes es poden distribuir per l’espai lliurement i fer diferents hipòtesis, mesurar coses lliurement (amb les eines naturals que tenim en el propi cos per a mesurar coses, o bé podem començar a practicar amb els instruments de mesura). També podem fer les dues coses. És molt important que el docent vagi dinamitzant aquesta part.


 • Quarta part: Interioritzar les mesures arbitràries, en aquest cas 1 metre.


  En aquesta activitat, la idea és mesurar coses que facin 1 metre. L’objectiu és que els alumnes, a partir de la vivenciació i experimentació, puguin interioritzar les mesures arbitràries. Un exemple podria ser mesurar 1 metre al terra i que després el passin a pams. D’aquesta manera poden saber quants pams fa 1 metre. Després els podem demanar que mesurin aquelles coses que creuen que mesuren 1m. Després podem passar al concepte 1m i 2m (treballar a partir de l’aproximació).


 • AMB ELS MÉS GRANS:


  Per introduir l’activitat, amb els més grans podem començar recordant tot allò que hem treballat a l’aula de forma general a partir del diàleg i la reflexió, on els alumnes van aportant a la resta del grup els seus coneixements. A continuació, plantejar les següents activitats:


 • Activitat 1 - Inici (oral i per escrit):


  Fer un quadrat i un rectangle al terra i mesurar la llargada i l'amplada. Després, fer el dibuix a la llibreta i fer la mesura amb el regle. Reflexionar sobre la diferència entre un càlcul i l’altre.


  Un banc del parc: quina és la seva llargada, amplada i alçada? Després, fer el dibuix a la llibreta i mesurar amb el regle. Reflexionar sobre la diferència entre un càlcul i l’altre.


  El docent pot donar altres exemples als que proposem o inventar-ne de nous, sempre i quan puguin ser vivencials.


 • Activitat 2. Què volem mesurar?


  Prepararen una graella en forma de taula amb 3 columnes. A la primera fila posarem les qüestions: element que vull mesurar. Quina unitat de mesura utilitzarem? Quant mesura? A la primera columna escriurem els elements a mesurar, com ara: banc, font, arbust, porteria, etc.


  Fem grups de treball i deixem que es distribueixin lliurement per l’espai per mesurar diferents elements del parc. Cada grup disposarà d’un regle i d’una cinta mètrica. Un cop tots els grups han acabat les seves graelles, tornem a reunir a tot el grup i cada un dels grups exposa els elements triats, quina unitat de mesura han triat i quant mesuren.


 • Activitat 3. Mesurem distàncies entre dos elements.


  Prepararen una graella en forma de taula amb 3 columnes. A la primera fila posarem les qüestions: quina distància vull mesurar? Quina mesura utilitzarem? Quant mesura?. A la primera columna posarem les distàncies a mesurar, com ara: d’un banc a l’altre, de la farola al banc, de la farola al banc, etc.


  En aquesta activitat la idea és mesurar la distància entre dos elements. És molt important que la consigna quedi clara i que els elements es puguin mesurar amb els instruments de mesura dels quals disposem. Deixem que es distribueixin lliurement per l’espai amb els mateixos grups que en l’activitat anterior. La graella els la podem donar o bé la poden fer. Recomanem que siguin els alumnes qui decideixin quines distàncies volen mesurar, tot i que el docent els pot ajudar amb alguns exemples com els que proposem. Un cop tots els grups han acabat les seves graelles, tornem a reunir al grup sencer i cada un dels grups va exposant els elements triats, quina unitat de mesura han triat i quant mesuren.


 • Activitat 4. Fem grans estimacions


  En aquesta última activitat, un cop hagin interioritzat la mesura arbitrària d’1 metre, plantegem el següent:


  Dibuixar un metre al terra i que calculin quants passos han de fer per arribar a 1m. Els farem anotar quants passos fan un metre. A partir d’aquí podem començar a mesurar grans distàncies amb passos, com ara la llargada del parc, la distància entre la primera farola i l’última, etc., i llavors convertir-ho en metres. Durant el trajecte de tornada a l’escola, també podem mesurar la distància amb passos des del parc o jardí fins a la classe, i després passar el càlcul a metres.


 • Activitat 5. Fem estimacions de distàncies


  Prepararem una graella en forma de taula amb 3 columnes. A la primera fila posarem les qüestions: quina distància vull mesurar? Quants metres estimes que mesura? Quants metres mesura realment? A la primera columna posarem les distàncies a mesurar, com ara: alçada d'un arbre, de punta a punta del parc, de l'escola al parc, etc.


  En aquesta activitat la idea és fer estimacions de distàncies. Deixem que es distribueixin lliurement per l’espai amb els mateixos grups que en l’activitat anterior. La graella els la podem donar o bé la poden fer. Recomanem que siguin els alumnes qui decideixin quines distàncies volen mesurar, tot i que el docent els pot ajudar amb alguns exemples com els que proposem. Si apareix la mesura del km, podem aprofitar per introduir-lo i seguir treballant el concepte en activitats posteriors. Un cop tots els grups han acabat les seves graelles, tornem a reunir al grup sencer i cada un dels grups va exposant els elements triats, quant estimen que mesuraven, quina unitat de mesura han triat i quant mesuren.


  Fas 4: Cloenda de l'activitat

  Reunim al grup sencer i fem el tancament de l'activitat amb una reflexió final. Podem començar proposant que comparteixin com han viscut l’experiència, si els ha agradat o no, què és el que els ha costat més, què és el que els ha costat menys, etc. També podem formular diferents preguntes o hipòtesis per tal de valorar què han après dels diferents conceptes treballats. Després, tornem a recordar tot allò que s’ha treballat i après. Recomanem poder compartir aquesta experiència amb la resta de grups de l’escola o bé amb les seves famílies.


  Per ampliar coneixements

  • Amb els més grans es pot introduir el concepte superfície, fent un quadrat d’una mida determinada (recomanem 1m per a cada costat) al terra. L’objectiu és aconseguir un quadrat, és a dir, una figura geomètrica amb els quatre costats iguals. Amb aquesta activitat també podem estirar el contingut del concepte angle recte (90º) per tal d’aconseguir un quadrat amb els quatre costats (i angles) iguals.
  • Treballar la conversió d’unitats de mesura.
  • Treballar els km amb més profunditat, a partir de distàncies entre diferents pobles o ciutats.
  • Les figures geomètriques.
  • Fer un plànol del jardí amb les distàncies que han anat calculant tots els grups de treball.
  • Treballar la mesura de distàncies llargues amb instruments topogràfics, GPS (satèl·lit) i introduir el concepte superfície (m2).